Versies

Slaat meerdere versies van het huidige document in hetzelfde bestand op en beheert deze versies. U kunt ook eerdere versies openen, verwijderen en vergelijken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Versies.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Versies

Versies


warning

Als u een kopie van een bestand met versie-informatie opslaat (door Bestand - Opslaan als te kiezen), wordt deze informatie niet met het bestand opgeslagen.


Nieuwe versies

Stel de opties in voor het opslaan van een nieuwe versie van het document.

Nieuwe versie opslaan

Slaat de huidige staat van het document als een nieuwe versie op. U kunt vóórdat u het document opslaat desgewenst ook opmerkingen in het dialoogvenster Versie-opmerking toevoegen invoeren.

Versie-opmerking invoegen

Voer hier een opmerking in wanneer u een nieuwe versie opslaat. Als u op Weergeven hebt geklikt om dit dialoogvenster te openen, kunt u de opmerking niet bewerken.

Bij sluiten versie altijd opslaan

Als u wijzigingen in het document hebt aangebracht, slaat LibreOffice automatisch een nieuwe versie op wanneer u het document sluit.

Als u het document handmatig opslaat, wijzig dan het document niet na opslaan en vervolgens afsluiten, er wordt dan geen nieuwe versie gemaakt.

Bestaande versies

Geeft alle bestaande versies van het huidige document weer, de datum en tijd waarop ze werden gemaakt, de auteur en de bijbehorende opmerkingen.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Openen

Opent de geselecteerde versie in een alleen-lezen venster.

Weergeven

Geeft de gehele opmerking voor de geselecteerde versie weer.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde versie.

Vergelijken

Vergelijk de wijzigingen die in elke versie zijn gemaakt. U kunt Wijzigingen accepteren of annuleren.

Help ons, alstublieft!