Naam en pad van het Basisdocument

Creëert een hoofddocument voor het huidige document van Writer. Een nieuw sub-document wordt gemaakt voor ieder hoofdstuk dat begint met een geselecteerd Alinea-opmaakprofiel of overzichtsniveau in het brondocument.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Verzenden - Hoofddocument maken.


Nadat u een hoofddocument hebt gemaakt, verschijnt de Navigator. Dubbelklik op de naam van een subdocument in de Navigator om het te bewerken.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Gescheiden door

Selecteer het alinea-opmaakpofiel of het overzichtsniveau dat u wilt gebruiken om het brondocument in subdocumenten te scheiden. Standaard wordt er voor elk overzichtsniveau 1 een nieuw document gemaakt.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Opslaan

Slaat het bestand op.

Help ons, alstublieft!