Printer-instellingen

Selecteer de standaardprinter voor het huidige document en wijzig de afdrukopties.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Printerinstellingen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Printerinstellingen

Printerinstellingen


note

U kunt een kleine vertraging ondervinden wanneer u de standaardprinter voor een document met ingesloten LibreOffice OLE-objecten wijzigt.


Printer

Lijst met informatie van de geselecteerde printer.

Als de lijst leeg is, moet u een standaardprinter voor uw besturingssysteem installeren. Raadpleeg de online-Help van uw besturingssysteem voor instructies over het installeren en instellen van een standaardprinter.

Naam

Geeft de geïnstalleerde printers op uw besturingssysteem weer. Wanneer u de standaardprinter wilt wijzigen, selecteert u een printernaam in de lijst.

Status

Beschrijft de huidige status van de geselecteerde printer.

Type

Toont het type van de geselecteerde printer.

Locatie

Toont de poort van de geselecteerde printer.

Notities

Toont aanvullende informatie van de geselecteerde printer.

Eigenschappen

Wijzigt de printerinstellingen van uw besturingssysteem voor het huidige document.

warning

Zorg ervoor dat de lay-outoptie Liggend of Staand in het dialoogvenster Printereigenschappen overeenkomt met het paginaformaat dat u hebt ingesteld door te kiezen .


Opties

Opent het dialoogvenster Printer instellen waar u de globale printerinstellingen voor het huidige document, die zijn ingesteld onder - LibreOffice - Afdrukken kunt wijzigen.

warning

De knop Opties is alleen beschikbaar in LibreOffice Writer en Calc.


Help ons, alstublieft!