Gebruikergedefinieerd

Hier kunt u velden met gebruikersinformatie aan uw document toewijzen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Gebruikergedefinieerde eigenschappen.


Eigenschappen

Voer uw gebruikergedefinieerde inhoud in. U kunt de naam, type en inhoud van elke rij wijzigen. U kunt rijen toevoegen of verwijderen. De items zullen worden geëxporteerd als metadata naar andere bestandsindelingen.

Toevoegen

Klik er op om een nieuwe rij aan de lijst Eigenschappen toe te voegen.

Help ons, alstublieft!