Algemeen

Basisinformatie over het huidige bestand weergeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen.


Bestand

Geeft de bestandsnaam weer.

Type

Geeft het bestandstype weer voor het huidige document.

Locatie

Geeft het pad en de naam weer van de map waarin het bestand is opgeslagen.

Grootte

Geeft de grootte van het huidige document weer (in bytes).

Gemaakt

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het eerst werd opgeslagen, en de auteursnaam.

Aangepast

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst in LibreOffice-indeling werd opgeslagen, en de auteursnaam.

Sjabloon

Geeft de sjabloon weer die is gebruikt om het bestand te maken.

Digitaal ondertekend

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst werd ondertekend, en de naam van de auteur die het document ondertekende.

Digitale ondertekening

Opent het dialoogvenster Digitale ondertekening, waar u digitale handtekeningen voor het huidige document kunt beheren.

Laatst afgedrukt

Toont de datum en tijd waarop het bestand voor het laatst werd afgedrukt, en de gebruikersnaam.

note

Na het afdrukken moet een document worden opgeslagen om de gegevens van Laatst afgedrukt te behouden. Hierover wordt geen waarschuwing gegeven als een niet-opgeslagen document wordt gesloten.


Totale bewerkingstijd

Geeft de totale tijd weer dat het bestand geopend is geweest voor bewerking. De bewerkingstijd wordt bijgewerkt wanneer u het bestand opslaat.

Revisienummer

Geeft het aantal keren dat het bestand is opgeslagen weer.

Gebruikersgegevens toepassen

Slaat de volledige naam van de gebruiker met het bestand op. U kunt de naam bewerken door te kiezen - LibreOffice - Gebruikersgegevens.

Eigenschappen herstellen

Stelt de bewerkingstijd opnieuw in op nul, de aanmaakdatum op de huidige datum en tijd, en het versienummer op 1. De wijzigings- en afdrukdatum worden ook verwijderd.

Bewaar een voorbeeldafbeelding met dit document

Slaat een miniatuurvoorbeeld op in PNG-indeling in het document. Deze afbeelding mag onder bepaalde voorwaarden door een bestandsbeheerder worden gebruikt.

tip

Als u het genereren van miniaturen in het algemeen wilt uitschakelen, kiest u - LibreOffice - Geavanceerd. Klik op de knop Expert configuratie en zoek naar GenerateThumbnail. Als deze eigenschap de waarde true heeft, dubbelklik er dan op om de waarde in te stellen op false.


Voorkeursresolutie voor afbeeldingen

Vink dit vakje aan om de gewenste afbeeldingsresolutie in punten per inch te selecteren, die standaard wordt gebruikt wanneer een afbeelding in een Writer-, Impress- of Draw-document wordt ingevoegd en de afmetingen aanpast volgens de waarde in de keuzelijst.

Help ons, alstublieft!