Eigenschappen

Geeft de eigenschappen voor het huidige document weer, inclusief statistieken met het aantal woorden in het bestand en de datum waarop het is gemaakt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Eigenschappen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Documenteigenschappen

Documenteigenschappen


Het dialoogvenster Eigenschappen bevat de volgende tabbladen:

Algemeen

Basisinformatie over het huidige bestand weergeven.

Beschrijving

Bevat beschrijvende informatie over het document.

Gebruikergedefinieerd

Hier kunt u velden met gebruikersinformatie aan uw document toewijzen.

Beveiliging

Stelt de opties voor het wachtwoord voor het huidige document in.

Lettertype

Het insluiten van lettertypes in het huidige bestand.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

note

Afhankelijk van uw toegangsrechten tot het bestand, kan het zijn dat u niet alle tabs in het dialoogvenster Eigenschappen kunt zien.


Help ons, alstublieft!