Exporteren

Slaat het huidige document met een andere naam en opmaak op een gespecificeerde locatie op.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Exporteren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Exporteren.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Exporteren

Exporteren


tip

In tegenstelling tot Opslaan als, schrijft de opdracht Exporteren een kopie van het huidige document naar een nieuw bestand met de gekozen indeling, maar houdt het huidige document en de huidige indeling open in uw sessie.


De opdracht Exporteren opent de systeembestandskiezer, waar u de naam en de opmaak van het geƫxporteerde bestand kunt invoeren.

Bestandsdialoogvensters - zoals Openen, Opslaan als en dergelijke - zijn op twee verschillende manieren verkrijgbaar:

Gebruik - LibreOffice - Algemeen om van de ene naar de andere te wisselen.

Mapselectie

Kies de gewenste map op uit de keuzelijst of typ het padnaam. De functie AutoAanvullen kan worden gebruikt om het typen te vergemakkelijken.

Maak verbinding met een server met behulp van het dialoogvenster Bestandsservices.
Selecteer een bovenliggende map uit het pad met het pictogram Openen.

Voeg een submap toe aan de huidige map met nieuwe map maken.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandsgrootte

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Automatische bestandsnaamextensie

Dwingt het Open Document Format (ODF) af indien aangevinkt.

Selectie

Exporteert alleen de geselecteerde afbeeldingsobjecten in LibreOffice Draw en Impress naar een andere indeling. Als dit vakje niet is afgevinkt, wordt het gehele document geƫxporteerd.

note

Als u naar een willekeurig documentbestandstype exporteert, wordt het gehele document geƫxporteerd.


Exporteren

Slaat het bestand op.

Help ons, alstublieft!