Opslaan als

Slaat het huidige document op een andere locatie op of met een andere bestandsnaam of ander bestandstype.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Opslaan als.


LibreOffice gebruikt de bestandsverkenner van uw besturingssysteem voor de opdracht Opslaan als.

Notitiepictogram

Gebruik om een document als sjabloon op te slaan, de opdracht Bestand - Sjablonen - Opslaan als sjabloon.


Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Als PDF exporteren

XML-bestandsindelingen

Waarschuwingspictogram

Sla uw document altijd op in een LibreOffice-bestandstype voordat u het in een extern bestandstype opslaat. Wanneer u naar een extern bestandstype exporteert, kunnen sommige opmaakkenmerken verloren gaan.


Opslaan

Slaat het bestand op.

Met wachtwoord opslaan

Beschermt het bestand met een wachtwoord dat moet worden ingevoerd voordat een gebruiker het bestand kan openen.

Notitiepictogram

Alleen documenten die de op XML gebaseerde indeling van LibreOffice gebruiken, kunnen met een wachtwoord worden opgeslagen.


Versleutel met GPG-sleutel

Gebruik openbare OpenPGP-sleutels om documenten te versleutelen.

Filterinstellingen bewerken

Hiermee kunt u voor bepaalde typen gegevensbestanden de opslagopties voor werkbladen instellen.

Selectie

Exporteert alleen de geselecteerde afbeeldingsobjecten in LibreOffice Draw en Impress naar een andere indeling. Als dit vakje niet is afgevinkt, wordt het gehele document geëxporteerd.

Notitiepictogram

Als u naar een willekeurig documentbestandstype exporteert, wordt het gehele document geëxporteerd.


Help ons, alstublieft!