Kopie opslaan

Slaat een kopie op van een actueel document, met een andere naam of op een andere locatie.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Kopie opslaan.


Maakt een ander bestand met dezelfde inhoud als het huidige bestand. Het huidige bestand blijft geopend voor bewerking.

Bestandsdialoogvensters - zoals Openen, Opslaan als en dergelijke - zijn op twee verschillende manieren verkrijgbaar:

Gebruik - LibreOffice - Algemeen om van de ene naar de andere te wisselen.

Mapselectie

Kies de gewenste map op uit de keuzelijst of typ het padnaam. De functie AutoAanvullen kan worden gebruikt om het typen te vergemakkelijken.

Maak verbinding met een server met behulp van het dialoogvenster Bestandsservices.
Selecteer een bovenliggende map uit het pad met het pictogram Openen.

Voeg een submap toe aan de huidige map met nieuwe map maken.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in. U kunt ook een URL invoeren.

Bestandstype

Selecteer de bestandsindeling voor het document dat u opslaat. In het weergavegebied worden alleen de documenten met dit bestandstype weergegeven. Bestandstypes worden in Informatie over import- en exportfilters beschreven.

Met wachtwoord opslaan

Beschermt het bestand met een wachtwoord dat moet worden ingevoerd voordat een gebruiker het bestand kan openen.

Notitiepictogram

Alleen documenten die de op XML gebaseerde indeling van LibreOffice gebruiken, kunnen met een wachtwoord worden opgeslagen.


Automatische bestandsnaamextensie

Dwingt het Open Document Format (ODF) af indien aangevinkt.

Versleutel met GPG-sleutel

Gebruik openbare OpenPGP-sleutels om documenten te versleutelen.

Opslaan

Slaat het bestand op.

Help ons, alstublieft!