Filters selecteren

Hier kunt u een importfilter selecteren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Open een bestand van een type dat onbekend is voor LibreOffice en dat geen tekstbestand is.


Filterlijst

Selecteer het importfilter voor het bestand dat u wilt openen.

Als LibreOffice het bestandstype van het bestand dat u wilt openen niet herkent, probeert u één van de volgende mogelijkheden:

Help ons, alstublieft!