Pad selecteren

Stelt bestandspaden in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Padselectieknoppen in verschillende Assistenten

Klik voor een aantal items op de knop Bewerken onder - LibreOffice - Paden.


Selecteren

Selecteert het aangegeven pad.

Pad:

Voer het pad in of selecteer het in de lijst.

Help ons, alstublieft!