Externe verbinding openen

Opent een document dat op een externe server staat.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Externe verbinding openen.

Klik op de knop Externe bestanden in het Startcentrum

Klik lang op het pictogram Openen en selecteer Externe bestand openen.

Pictogram Openen

Bestand openen


Een externe bestandsserver is een webservice die documenten opslaat met of zonder check-in, check-out, versiebeheer en back-ups.

Help ons, alstublieft!