Openen

Opent een lokaal of extern bestand. Meerdere bestanden openen is mogelijk.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

KIes Bestand - Openen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Openen.

Vanuit het startcentrum:

Bestand openen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Openen

Bestand openen

Vanaf het toetsenbord:

+O


Bestandsdialoogvensters - zoals Openen, Opslaan als en dergelijke - zijn op twee verschillende manieren verkrijgbaar:

Gebruik - LibreOffice - Algemeen om van de ene naar de andere te wisselen.

note

Als het bestand dat u wilt openen opmaakprofielen bevat, zijn speciale regels van toepassing.


Mapselectie

Kies de gewenste map op uit de keuzelijst of typ het padnaam. De functie AutoAanvullen kan worden gebruikt om het typen te vergemakkelijken.

Maak verbinding met een server met behulp van het dialoogvenster Bestandsservices.
Selecteer een bovenliggende map uit het pad met het pictogram Openen.

Voeg een submap toe aan de huidige map met nieuwe map maken.

Plaatsen en bestanden

Voeg de huidige map toe aan uw favoriete plaatsen met +. Verwijder een geselecteerde plaats uit de lijst met -.

Toont de bestanden en mappen in de map waarin u zich bevindt. Klik op kolomkoppen om bestandsnamen, typen, groottes of datums in oplopende of aflopende volgorde te sorteren.

tip

Houd ingedrukt om meer dan één document tegelijk te openen, elk in een eigen venster. terwijl u op de bestanden klikt en klik vervolgens op Openen.


Moderne systeembestandsdialogen bieden vele functies voor bestandsverwerking. Met de meeste kunt u de naam wijzigen, bestanden verwijderen, bestanden maken, de lijst met bestanden sorteren, bestanden en mappen weergeven in pictogrammen, boom- of lijstweergaven, de mappenstructuur van het bestandssysteem doorlopen en nog veel meer. Gebruik de rechtermuisknop om een lijst met opdrachten voor de geselecteerde bestanden in het weergavegebied te krijgen.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in.

De volgende functies zijn beschikbaar voor dit dialoogvenster:

  1. LibreOffice bevat de functie Woordinvulling die automatisch wordt geactiveerd in bepaalde tekst en keuzelijsten. Als u bijvoorbeeld in het URL-veld invoert, wordt met de functie Woordinvulling het eerste bestand of de eerst gevonden map weergegeven beginnend met de letter "a".

  2. Gebruik de toets Pijl omlaag om door de andere bestanden en mappen te bladeren. Gebruik de toets Pijl naar rechts om ook een bestaande submap weer te geven in het URL-veld. Snelle Woordinvulling is beschikbaar als u op End drukt, na een deel van de URL in te vullen. Als u het gewenste document of map gevonden heeft, drukt u op Enter.

Bestandstype

Selecteer het bestandstype dat u wilt openen of selecteer Alle bestanden (*) om een lijst met alle bestanden in de map weer te geven.

Versie

Als er meerdere versies van het geselecteerde bestand bestaan, selecteert u de versie die u wilt openen. U kunt meerdere versies van een document opslaan en beheren door Bestand - Versies te kiezen. De versies van een document worden in alleen-lezen modus geopend.

Alleen-lezen

Opent het document in alleen-lezen modus.

Openen

Opent de geselecteerde documenten.

Documenten met sjablonen openen

Wanneer u een document opent dat is gemaakt op basis van een sjabloon, controleert LibreOffice of de sjabloon is gewijzigd sinds het document voor het laatst werd geopend. Als de sjabloon is gewijzigd, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt selecteren welke opmaakprofielen op het document moeten worden toegepast.

LibreOffice herkent sjablonen in elke map die is gedefinieerd voor Sjablonen in - LibreOffice - Paden.

Als een document is gemaakt met een sjabloon die niet kan worden gevonden, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd hoe u de volgende keer dat het document wordt geopend, moet doorgaan.

Om de koppeling tussen het document en de ontbrekende sjabloon te verbreken, klikt u op Nee, anders zoekt LibreOffice de sjabloon de volgende keer dat u het document opent.

note

Wanneer u Bestand - Opslaan als gebruikt en een sjabloonfilter selecteert om een sjabloon op te slaan in een map die niet is opgegeven in het pad Sjablonen, dan de documenten op basis van dat sjabloon worden niet gecontroleerd.


Help ons, alstublieft!