Openen

Opent een lokaal of extern bestand of importeert er één.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Openen.

+O

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram

Bestand openen


LibreOffice gebruikt de bestandsverkenner van uw besturingssysteem voor de opdracht Openen.

Notitiepictogram

Als het bestand, dat u wilt openen, opmaakprofielen bevat, zijn er speciale regels van toepassing.


Weergavebereik

Geeft de bestanden en submappen in de map weer waarin u zich bevindt. Wanneer u een bestand wilt openen, selecteert u het en klikt u vervolgens op Openen.

Tippictogram

Houdt ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt en klik dan op Openen om meer dan één document op hetzelfde moment, elk in een eigen venster, te openen.


Moderne systeembestandsdialogen bieden vele functies voor bestandsverwerking. Met de meeste kunt u de naam wijzigen, bestanden verwijderen, bestanden maken, de lijst met bestanden sorteren, bestanden en mappen weergeven in pictogrammen, boom- of lijstweergaven, de mappenstructuur van het bestandssysteem doorlopen en nog veel meer. Gebruik de rechtermuisknop om een lijst met opdrachten voor de geselecteerde bestanden in het weergavegebied te krijgen.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in.

De volgende functies zijn beschikbaar voor dit dialoogvenster:

  1. LibreOffice bevat de functie Woordinvulling die automatisch wordt geactiveerd in bepaalde tekst en keuzelijsten. Als u bijvoorbeeld in het URL-veld invoert, wordt met de functie Woordinvulling het eerste bestand of de eerst gevonden map weergegeven beginnend met de letter "a".

  2. Gebruik de toets Pijl omlaag om door de andere bestanden en mappen te bladeren. Gebruik de toets Pijl naar rechts om ook een bestaande submap weer te geven in het URL-veld. Snelle Woordinvulling is beschikbaar als u op End drukt, na een deel van de URL in te vullen. Als u het gewenste document of map gevonden heeft, drukt u op Enter.

Versie

Als er meerdere versies van het geselecteerde bestand bestaan, selecteert u de versie die u wilt openen. U kunt meerdere versies van een document opslaan en beheren door Bestand - Versies te kiezen. De versies van een document worden in alleen-lezen modus geopend.

Bestandstype

Selecteer het bestandstype dat u wilt openen of selecteer Alle bestanden (*) om een lijst met alle bestanden in de map weer te geven.

Openen

Opent de geselecteerde documenten.

Invoegen

Als u het dialoogvenster hebt geopend door Invoegen - Bestand te kiezen, wordt de knop Openen met Invoegen aangeduid. Voegt het geselecteerde bestand in het huidige document bij de cursorpositie in.

Alleen-lezen

Opent het document in alleen-lezen modus.

Documenten met sjablonen openen

LibreOffice herkent sjablonen die zijn opgeslagen in een map uit de volgende lijst:

Notitiepictogram

Als u Bestand - Sjablonen - Opslaan als sjabloon gebruik om een sjabloon op te slaan, wordt de sjabloon opgeslagen in uw map gebruikerssjablonen. Als u een document opent dat is gebaseerd op zo'n sjabloon, wordt het document gecontroleerd op een gewijzigd sjabloon zoals hieronder beschreven. Het sjabloon is verbonden met het document, het kan een "gekoppeld sjabloon" genoemd worden.


Notitiepictogram

Als u Bestand - Opslaan als gebruikt en u selecteert een sjabloonfilter om een sjabloon op te slaan in een andere map, die niet in de lijst staat, dan zal het document gebaseerd op dat sjabloon niet gecontroleerd worden.


Als u een document opent dat gemaakt is met behulp van een "gekoppeld sjabloon" (zoals hierboven beschreven), controleert LibreOffice of het sjabloon gewijzigd is sinds het document het laatst was geopend. Als het sjabloon gewijzigd is, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt selecteren welke profielen toegepast worden op het document.

Wanneer u de nieuwe opmaakprofielen van de sjabloon op het document wilt toepassen, klikt u op Opmaakprofielen bijwerken.

Wanneer u de opmaakprofielen wilt behouden die momenteel in het document worden gebruikt, klikt u op Oude opmaakprofielen behouden.

Als een document met behulp van een sjabloon is gemaakt die niet kan worden gevonden, wordt er een dialoogvenster getoond waarin u wordt gevraagd hoe u de volgende keer dat het document wordt geopend, verder wilt gaan.

Wanneer u de koppeling tussen het document en de ontbrekende sjabloon wilt verbreken, klikt u op Nee, anders zoekt LibreOffice de sjabloon wanneer u het document de volgende keer opent.

Help ons, alstublieft!