Openen

Opent een lokaal of extern bestand of importeert er één.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

KIes Bestand - Openen.

+O

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram Openen

Bestand openen


LibreOffice gebruikt de bestandsverkenner van uw besturingssysteem voor de opdracht Openen.

Notitiepictogram

Als het bestand dat u wilt openen opmaakprofielen bevat, zijn speciale regels van toepassing.


Weergavebereik

Geeft de bestanden en submappen in de map weer waarin u zich bevindt. Wanneer u een bestand wilt openen, selecteert u het en klikt u vervolgens op Openen.

Tippictogram

Houdt ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt en klik dan op Openen om meer dan één document op hetzelfde moment, elk in een eigen venster, te openen.


Moderne systeembestandsdialogen bieden vele functies voor bestandsverwerking. Met de meeste kunt u de naam wijzigen, bestanden verwijderen, bestanden maken, de lijst met bestanden sorteren, bestanden en mappen weergeven in pictogrammen, boom- of lijstweergaven, de mappenstructuur van het bestandssysteem doorlopen en nog veel meer. Gebruik de rechtermuisknop om een lijst met opdrachten voor de geselecteerde bestanden in het weergavegebied te krijgen.

Bestandsnaam

Voer een bestandsnaam of een pad voor het bestand in.

De volgende functies zijn beschikbaar voor dit dialoogvenster:

  1. LibreOffice bevat de functie Woordinvulling die automatisch wordt geactiveerd in bepaalde tekst en keuzelijsten. Als u bijvoorbeeld in het URL-veld invoert, wordt met de functie Woordinvulling het eerste bestand of de eerst gevonden map weergegeven beginnend met de letter "a".

  2. Gebruik de toets Pijl omlaag om door de andere bestanden en mappen te bladeren. Gebruik de toets Pijl naar rechts om ook een bestaande submap weer te geven in het URL-veld. Snelle Woordinvulling is beschikbaar als u op End drukt, na een deel van de URL in te vullen. Als u het gewenste document of map gevonden heeft, drukt u op Enter.

Versie

Als er meerdere versies van het geselecteerde bestand bestaan, selecteert u de versie die u wilt openen. U kunt meerdere versies van een document opslaan en beheren door Bestand - Versies te kiezen. De versies van een document worden in alleen-lezen modus geopend.

Bestandstype

Selecteer het bestandstype dat u wilt openen of selecteer Alle bestanden (*) om een lijst met alle bestanden in de map weer te geven.

Openen

Opent de geselecteerde documenten.

Invoegen

Als u het dialoogvenster hebt geopend door Invoegen - Bestand te kiezen, wordt de knop Openen met Invoegen aangeduid. Voegt het geselecteerde bestand in het huidige document bij de cursorpositie in.

Alleen-lezen

Opent het document in alleen-lezen modus.

Documenten met sjablonen openen

Wanneer u een document opent dat is gemaakt op basis van een sjabloon, controleert LibreOffice of de sjabloon is gewijzigd sinds het document voor het laatst werd geopend. Als de sjabloon is gewijzigd, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u kunt selecteren welke opmaakprofielen op het document moeten worden toegepast.

LibreOffice herkent sjablonen in elke map die is gedefinieerd voor Sjablonen in - LibreOffice - Paden.

Als een document is gemaakt met een sjabloon die niet kan worden gevonden, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd hoe u de volgende keer dat het document wordt geopend, moet doorgaan.

Om de koppeling tussen het document en de ontbrekende sjabloon te verbreken, klikt u op Nee, anders zoekt LibreOffice de sjabloon de volgende keer dat u het document opent.

note

Wanneer u Bestand - Opslaan als gebruikt en een sjabloonfilter selecteert om een sjabloon op te slaan in een map die niet is opgegeven in het pad Sjablonen, dan de documenten op basis van dat sjabloon worden niet gecontroleerd.


Help ons, alstublieft!