Opties

Stelt aanvullende opties in voor uw etiketten of visitekaartjes, inclusief het synchroniseren van tekst en printerinstellingen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten - Opties (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Opties (tabblad).


Hele Pagina

Maakt een volledige pagina met etiketten of visitekaartjes.

Eén enkel

Drukt één enkel etiket of visitekaartje op een pagina af.

Kolom

Vul de kolom in waarin u uw losse label of visitekaartje wilt plaatsen.

Rij

Voer de rij in waarin u uw enkele label of visitekaartje wilt plaatsen.

Inhoud synchroniseren

U kunt één enkel etiket of visitekaartje bewerken en de inhoud van de overige etiketten of visitekaartjes op de pagina bijwerken als u op de knop Etiketten synchroniseren klikt.

Etiketten synchroniseren

De knop Etiketten synchroniseren verschijnt alleen in uw document als u Inhoud synchroniseren hebt geselecteerd op het tabblad Opties toen u de etiketten of visitekaartjes maakte.

Kopieert de inhoud van het etiket of visitekaartje linksboven naar de overige etiketten of visitekaartjes op de pagina.

Printer

Geeft de naam van de thans geselecteerde printer weer.

Configureren

Opent het dialoogvenster Printer instellen.

Help ons, alstublieft!