Galerij-contextmenu

Definieert hoe een geselecteerd afbeeldingsobject wordt ingevoegd in een document.

Voegt een kopie van het geselecteerde afbeeldingsobject rechtstreeks in het document in.

Voegt de geselecteerde afbeelding als een koppeling in.

De opdracht Voorbeeld toont de geselecteerde afbeelding.

Wijst een titel toe aan een geselecteerd Galerij-object.

Verwijdert de geselecteerde afbeelding na bevestiging.

Help ons, alstublieft!