Menu Opmaak

Vanuit de werkbalken:

Pictogram AutoOpmaak opmaakprofielen

AutoOpmaak

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Rijen - Hoogte.

In het contextmenu:

Open het contextmenu van een rijkop in een geopende databasetabel en kies Rijhoogte.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Rij - Rijhoogte.

Kies Start - Rij - Rijhoogte.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Rijhoogte

Rijhoogte

Kies Opmaak - Kolommen - Breedte.

Open het contextmenu van een kolomkop in een databasetabel en kies Kolombreedte.

Open het contextmenu van een rijkop in een databasetabel en kies Tabelopmaak.

Open het contextmenu van een kolomkop in een databasetabel en kies Kolomopmaak.

Contextmenu voor een rijkop in een geopende databasetabel - Rijen verwijderen.

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Draaien of spiegelen

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Draaien of spiegelen

Draaien of spiegelen

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Draaien of spiegelen - Verticaal

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Verticaal spiegelen

Verticaal spiegelen

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Draaien of spiegelen - Horizontaal

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Horizontaal spiegelen

Horizontaal spiegelen

Selecteer drie of meer objecten en

Kies Vorm - Selectie verdelen (LibreOffice Draw).

Open het contextmenu - kies Selectie verdelen (LibreOffice Impress).

Pictogram Verdelen

Verdelen

Help ons, alstublieft!