Menu Opmaak

Kies Opmaak - Lijn (Impress en Draw).

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Lijn (Writer).

Kies Opmaak - Object - Lijn (Calc).

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram Lijn

Lijn

Kies Opmaak - Lijn - Lijnstijlen (tabblad).

Klik met rechts op een geselecteerd object en kies Lijn - tabblad Pijlstijlen.

Pictogram Lijn

Lijn

Kies Opmaak - Vlak.

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram Vlak

Vlak

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Transparantie (tekeningsdocumenten).

Kies Opmaak - Object en vorm - Vlak- Transparantie (tabblad) (presentatiedocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramwand - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramgebied - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagrambodem - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Alle titels - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Hoofdtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Subtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (X-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Y-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Z-as) - Transparantie (diagramdocumenten)

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevenspunt - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevensseries - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Alinea - Transparantie.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Transparantie (tabblad).

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Schaduw.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Kleurverloop.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Arcering.

- Arcering.

Kies Opmaak - Vlak - Afbeelding (tabblad).

Kies Opmaak - .

Kies het tabblad Opmaak - - Tekst.

Kies het tabblad Opmaak - - Tekstanimatie.

Kies Opmaak - Positie en grootte.

Pictogram Positie en grootte

Positie en grootte

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Naam.

In het contextmenu:

Kies Naam.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Afbeelding op het tabblad Afbeelding, kies Naam.

In het menu Object op het tabblad Object, kies Naam.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Alternatieve tekst.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Afbeelding van het tabblad Afbeelding, kies Alternatieve tekst.

In het menu Object van het tabblad Object, kies Alternatieve tekst.

Klik op tekstvak of vorm om te selecteren en dan ...

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Positie en grootte.

Open het contextmenu voor het geselecteerde object - kies het tabblad Positie en grootte - Positie en grootte.

Pictogram Positie en grootte

Menupictogram Positie en grootte

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Draaiing.

Pictogram Draaiing

Draaien

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Helling en hoekradius.

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Toelichtingen. Dit is alleen beschikbaar voor toelichtingen in tekstvakken, niet voor toelichtingen met aangepaste vormen.

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Puntbewerkingsmodus.

In het contextmenu:

Puntbewerkingsmodus

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tekening - Puntbewerkingsmodus.

In het menu Tekening van het tabblad Tekening, kies Puntbewerkingsmodus.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Puntbewerkingsmodus

Puntbewerkingsmodus

Kies Opmaak - Teken (tekenfuncties).

Open het contextmenu - kies Teken.

Open het contextmenu - kies Grootte.

Open het contextmenu - kies Stijl.

Open het contextmenu - kies Stijl - Vet.

Pictogram Vet

Vet

Open het contextmenu - kies Stijl - Cursief.

Pictogram Cursief

Cursief

Open het menu Opmaak - Tekst en kies Enkele onderstreping of Dubbel onderstrepen.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Open het contextmenu - kies Stijl - Doorhalen.

Open het contextmenu - kies Stijl - Schaduw.

Open het contextmenu - kies Stijl - Contour.

Open het contextmenu - kies Stijl - Superscript.

Open het contextmenu - kies Stijl - Subscript.

Kies Opmaak - Afstand.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 1.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 1.5.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 2.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Links.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies

Op de Zijbalk:

Selecteer Eigenschappen - paneel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Vanaf het toetsenbord:

+L

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Rechts.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies

Op de Zijbalk:

Selecteer Eigenschappen - paneel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Vanaf het toetsenbord:

+R

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Centreren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies

Op de Zijbalk:

Selecteer Eigenschappen - paneel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Centreren

Vanaf het toetsenbord:

+C

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Uitgevuld.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies

Op de Zijbalk:

Selecteer Eigenschappen - paneel.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Uitvullen

Uitvullen

Vanaf het toetsenbord:

+U

Klik op het pictogram Fontwork op de werkbalk Tekening.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Groeperen.

In het contextmenu:

Kies Groeperen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding (tabblad).

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groeperen

Groeperen

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groeperen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Groeperen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groeperen

Groeperen

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groepering opheffen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groepering opheffen

Groepering opheffen

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groep verlaten.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Groep verlaten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groep verlaten

Groepering verlaten

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Kies Groep betreden.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Groep betreden.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Groep betreden

Groepering betreden

Help ons, alstublieft!