Menu Opmaak

Kies Opmaak - Lijn (Impress en Draw).

Kies Opmaak - Tekstvak en vorm - Lijn (Writer).

Kies Opmaak - Object - Lijn (Calc).

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram Lijn

Lijn

Kies tabblad Opmaak - Lijn - Lijn.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu en kies Aanpassen / Nieuw - Lijn (presentatiedocumenten).

Kies tabblad Opmaak - Titel - Randen (diagrammen).

Kies tabblad Opmaak - Legenda - Randen (diagrammen).

Kies Opmaak - As - Lijn (diagrammen).

Kies tabblad Opmaak - Raster - Lijn (diagrammen).

KIes tabblad Opmaak - Diagramwand - Randen (diagrammen).

Kies Opmaak - Diagrambodem - Randen (diagrammen).

Kies tabblad Opmaak - Diagramgebied - Randen (diagrammen).

Kies tabblad Opmaak - Lijn - Lijnstijlen.

Kies tabblad Opmaak - Lijn - Pijlstijlen.

Kies Opmaak - Vlak.

Op de werkbalk Lijn en opvulstijl klikt u op

Pictogram Vlak

Vlak

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Transparantie (tekeningsdocumenten).

Kies Opmaak - Object en vorm - Vlak- Transparantie (tabblad) (presentatiedocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramwand - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagramgebied - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Diagrambodem - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Alle titels - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Hoofdtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Subtitel - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (X-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Y-as) - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Titel - Titel (Z-as) - Transparantie (diagramdocumenten)

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevenspunt - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Objecteigenschappen - Gegevensseries - Transparantie (diagramdocumenten).

Kies het tabblad Opmaak - Alinea - Transparantie.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een opaakprofiel en kies Aanpassen/Nieuw - Transparantie.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Schaduw.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Kleurverloop.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Arcering.

- Arcering.

Kies het tabblad Opmaak - Vlak - Rasterafbeeldingen.

Kies Opmaak - .

Kies het tabblad Opmaak - - Tekst.

Kies het tabblad Opmaak - - Tekstanimatie.

Kies Opmaak - Positie en grootte.

Pictogram Positie en grootte

Positie en grootte

Open het contextmenu voor het object - kies Naam.

Open het contextmenu voor het object - kies Beschrijving.

Klik op tekstvak of vorm om te selecteren en dan ...

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Positie en grootte.

Open het contextmenu voor het geselecteerde object - kies het tabblad Positie en grootte - Positie en grootte.

Pictogram Positie en grootte

Menupictogram Positie en grootte

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Draaiing.

Pictogram Draaiing

Draaien

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Helling & hoekradius.

Kies het tabblad Opmaak - Positie en grootte - Toelichtingen. Dit is alleen beschikbaar voor toelichtngen in tekstvakken, niet voor toelichtingen met aangepaste vormen.

Kies Bewerken - Punten.

Pictogram Punren bewerken

Punten bewerken

Kies Opmaak - Teken (tekenfuncties).

Open het contextmenu - kies Teken.

Open het contextmenu - kies Grootte.

Open het contextmenu - kies Stijl.

Open het contextmenu - kies Stijl - Vet.

Pictogram Vet

Vet

Open het contextmenu - kies Stijl - Cursief.

Pictogram Cursief

Cursief

Open het menu Opmaak - Tekst en kies Enkele onderstreping of Dubbel onderstrepen.

Pictogram Onderstrepen

Onderstrepen

Open het contextmenu - kies Stijl - Doorhalen.

Open het contextmenu - kies Stijl - Schaduw.

Open het contextmenu - kies Stijl - Contour.

Open het contextmenu - kies Stijl - Superscript.

Open het contextmenu - kies Stijl - Subscript.

Kies Opmaak - Afstand.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 1.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 1.5.

Kies Opmaak - Afstand - Regelafstand: 2.

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Links.

Open het contextmenu - kies Uitlijning - Links.

Pictogram Links uitlijnen

Links uitlijnen

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Rechts.

Open het contextmenu - kies Uitlijnen - Rechts.

Pictogram Rechts uitlijnen

Rechts uitlijnen

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Centreren.

Open het contextmenu - kies Uitlijnen - Gecentreerd.

Pictogram Centreren

Kies Opmaak - Tekst uitlijnen - Uitgevuld.

Open het contextmenu - kies Uitlijnen - Uitgevuld.

Pictogram Uitgevuld

Uitvullen

Klik op het pictogram Fontwork op de werkbalk Tekening.

Kies Opmaak - Groeperen.

Open het contextmenu - kies Groeperen.

Open het contextmenu - kies Groeperen (voor tekstvakken en vormen).

Pictogram Groeperen

Groeperen

Open het contextmenu - kies Groepering opheffen.

Pictogram Groepering opheffen

Groepering opheffen

Open het contextmenu - kies Groepering verlaten.

Pictogram Groepering verlaten

Groepering verlaten

Open het contextmenu - kies Groepering betreden.

Pictogram Groepering betreden

Groepering betreden

Help ons, alstublieft!