Menu Opmaak

In het contextmenu:

Kies Grootte - Minimale rijhoogte.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tabel - Optimaliseren - Minimale rijhoogte.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Minimale rijhoogte.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Minimale rijhoogte

Minimale rijhoogte

Op de Zijbalk:

Kies Eigenschappen - Tabel - Minimale rijhoogte.

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Optimale rijhoogte

Optimale rijhoogte

In het contextmenu:

Selecteer rijen in tabel, klik met rechts, kies Grootte - Rijen evenredig verdelen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tabel - Optimaliseren - Rijen gelijkmatig verdelen.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Rijen gelijkmatig verdelen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Rijen evenredig verdelen

Rijen evenredig verdelen

Op de Zijbalk:

Kies Eigenschappen - Tabel - Rijen gelijkmatig verdelen.

In het contextmenu:

Kies Grootte - Minimale kolombreedte.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tabel - Optimaliseren - Minimale kolombreedte.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Minimale kolombreedte.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Minimale kolombreedte

Minimale kolombreedte

Op de Zijbalk:

Kies Eigenschappen - Tabel - Minimale kolombreedte.

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Optimale kolombreedte

Optimale kolombreedte

In het contextmenu:

Selecteer rijen in tabel, klik met rechts, kies Grootte - Rijen evenredig verdelen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Tabel - Optimale grootte - Kolommen gelijkmatig verdelen.

In het menu Tabel van het tabblad Tabel, kies Kolommen gelijkmatig verdelen.

Vanuit de werkbalken:

Picogram Rijen evenredig verdelen

Rijen evenredig verdelen

Op de Zijbalk:

Kies Eigenschappen - Tabel - Kolommen gelijkmatig verdelen.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Directe opmaak wissen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Wissen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Directe opmaak wissen

Directe opmaak wissen

Vanaf het toetsenbord:

+M

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Teken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Teken

Teken

Op de Zijbalk:

Selecteer het paneel Opmaakprofielen, open het contextmenu van een opmaakprofiel, kies Opmaakprofiel bewerken - Lettertype (tabblad).

Kies Opmaak - Teken, tabblad Teksteffecten.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Teksteffecten (tabblad).

Kies Opmaak - Teken, tabblad Positie.

Kies Beeld - Opmaakprofielen bewerken - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Uitlijning (tabblad).

Kies Opmaak - Teken - Aziatische lay-out (tabblad)

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Aziatische lay-out (tabblad).

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Aziatische typografie (niet in HTML).

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Aziatische typografie (tabblad).

Kies Opmaak - Afbeelding, tabblad Hyperlink.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Alinea.

In het contextmenu:

Plaats de cursor in de alinea, kies Alinea - Alinea.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Start van het tabblad Start, kies Alinea.

Op de Zijbalk:

Open het paneel Opmaakprofielen, selecteer een alinea-opmaakprofiel, open het contextmenu en kies Nieuw of Opmaakprofiel bewerken.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Alinea

Alinea

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Uitlijning.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Uitlijning (tabblad).

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Inspringingen en afstanden.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Inspringingen en afstanden (tabblad).

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Tabs.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Tabs (tabblad).

Dubbelklik op de liniaal

(alle opties alleen in Writer of Calc)

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Randen.

Kies Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen, tabblad Randen.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen, tabblad Type.

Kies Opmaak - Pagina, tabblad Randen.

Kies tabpagina Opmaak - Teken, tabblad Randen.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Randen (tabblad).

Kies Opmaak - Pagina - Koptekst, knop Meer.

Kies Opmaak - Pagina - Voettekst, knop Meer.

Kies Opmaak - Alinea, tabblad Achtergrond.

Kies tabblad Opmaak - Teken - Markeren.

Kies Opmaak - Afbeelding, tabblad Achtergrond.

Kies tabbladOpmaak - Frame en object - Eigenschappen - Oppervlakte.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Vlak tabblad.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Koptekst - Meer knop.

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Voettekst - Meer knop.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Vlak (tabblad).

Kies Invoegen/Bewerken - Sectie - Achtergrond (tabblad)

Kies tabblad Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Beheren.

Kies tabblad Opmaakprofielen - Opmaakprofiel bewerken - Beheren.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Beheren (tabblad).

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Beheren tabblad.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Beheren (tabblad).

Kies tabblad Opmaak - Opmaakprofielen - Opmaakprofiel bewerken - Beheren.

Kies Opmaak - Opmaakprofielen > Opmaakprofielen beheren - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Beheren (tabblad).

Kies tabblad Dia - Eigenschappen - Pagina .

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofielen bewerken - Beheren (tabblad).

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Koptekst tabblad.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofielen bewerken - Koptekst (tabblad).

Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Voettekst tabblad.

Kies Beeld - Opmaakprofielen - open het contextmenu van een item en kies Nieuw/Opmaakprofielen bewerken - Voettekst (tabblad).

Pictogram 3D-venster

3D-effecten

Open het contextmenu van het 3D-object, kies het tabblad 3D-effecten - Geometrie.

Open het contextmenu van het 3D-object, kies het tabblad 3D-effecten - Arcering.

Open het contextmenu van het 3D-object, kies het tabblad 3D-effecten - Belichting.

Open het contextmenu van het 3D-object, kies jet tabblad 3D-effecten - Texturen.

Open het contextmenu van het 3D-object, kies het tabblad 3D-effecten - Materiaal.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Opsommingstekens en nummering.

In het contextmenu:

Kies Lijst - Opsommingstekens en nummering.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de Statusbalk:

Plaats de cursor op een kop en klik op het gebied Overzicht.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opsommingstekens en nummering

Opsommingstekens en nummering

Standaardopsommingsteken Standaardnummering

Klik lang en selecteer Aanpassen.

Kies Opmaak - Opsommingstekens en Nummering.

Open het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering en selecteer Ongeordend.

Open het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering en selecteer Geordend.

Open het dialoogvenster Opsommingstekens en nummering, selecteer Afbeelding.

Open het dialoogvenster Opsommingstekens en nummeringen selecteer Overzicht.

Op de Menubalk:

Open Opmaak - Alinea - Overzicht en lijst, klik op Opmaakprofiel bewerken - Overzicht (tabblad).

Op de Zijbalk:

Open Opmaakprofielen () - Lijstopmaakprofielen - contextmenu van een item - kies Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Overzicht (tabblad).

Open Opmaakprofiel () - Alinea-opmaakprofielen, contextmenu van een item - choose Nieuw/Opmaakprofiel bewerken - Overzicht en lijst, klik op Opmaakprofiel bewerken - Overzicht (tabblad).

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afbeelding - Bijsnijden.

Tabblad Opmaak - Afbeelding - Eigenschappen - Bijsnijden.

In het contextmenu:

Kies Bijsnijden.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Afbeelding - Bijsnijden.

In het menu Afbeelding op het tabblad Afbeelding, kies Bijsnijden.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Bijsnijden

Bijsnijden

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Tekst.

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Afstand.

Op de Menubalk:

Menu Opmaak - Aziatische fonetiekgids.

Help ons, alstublieft!