Menu Invoegen

Kies Invoegen - Notitie.

Druk op +C.

Kies Invoegen - Media - Scannen.

Kies Invoegen - Media - Scannen - Bron selecteren.

Kies Invoegen - Media - Scannen - Opvragen.

Kies Invoegen - Speciale tekens.

Klik op de werkbalk Standaard of de werkbalk Invoegen op

Pictogram Speciale tekens

Speciale tekens

Kies Invoegen - Media - Audio of video.

Kies Invoegen - Audio of Video.

Audio of video

Kies Invoegen - Object.

Kies Invoegen - Object - OLE-object.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram OLE-object

OLE-object

Kies Invoegen - Object - Formule.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram Formule

Formule

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram Diagram

Diagram

Kies Invoegen - Afbeelding.

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram Afbeelding

Afbeelding

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram Zwevend frame

Zwevend kader

Open een bestand van een type dat onbekend is voor LibreOffice en dat geen tekstbestand is.

Op de werkbalk Fontwork, klik op

Pictogram Fontwork

Fontwork-Galerij

Kies Invoegen - Fontwork

Pictogram Basisvormen

Basisvormen

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Pictogram Blokpijlen

Blokpijlen

Pictogram Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen

Pictogram Toelichtingen

Toelichtingen

Pictogram Sterren

Sterren

Kies Invoegen - Ondertekeningsregel

Help ons, alstublieft!