Menu Invoegen

Kies Invoegen - Notitie.

Toetscombinatie +C.

Kies Invoegen - Media - Scannen.

Kies Invoegen - Media - Scannen - Bron selecteren.

Kies Invoegen - Media - Scannen - Opvragen.

Kies Invoegen - Speciale tekens.

Klik op de werkbalk Standaard of de werkbalk Invoegen op

Pictogram

Speciale tekens

Kies Invoegen - Media - Audio of video.

Kies Invoegen - Audio of Video.

Audio of video

Kies Invoegen - Object.

Kies Invoegen - Object - OLE-object.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram

OLE-object

Kies Invoegen - Object - Formule.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram

Formule

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Opmaak - Diagramtype.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Kies Invoegen - Object - Diagram.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram

Diagram

Kies Invoegen - Afbeelding.

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram

Afbeelding

Kies Invoegen - Zwevend kader.

Klik op de werkbalk Invoegen op

Pictogram

Zwevend kader

Open een bestand van een type dat onbekend is voor LibreOffice en dat geen tekstbestand is.

Op de werkbalk Fontwork, klik op

Pictogram Fontwork

Fontwork-Galerij

Kies Invoegen - Fontwork

Pictogram

Basisvormen

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Pictogram

Blokpijlen

Pictogram

Stroomdiagrammen

Pictogram

Toelichtingen

Pictogram

Sterren

Kies Invoegen - Ondertekening-regel...

Help ons, alstublieft!