Menu Bestand

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Voorbeeld in internetbrowser.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Nieuw.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Nieuw.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Nieuw

Nieuw (het pictogram toont het type van het nieuwe document).

Vanuit het startcentrum:

Klik op het overeenkomstige documenttypepictogram.

Vanaf het toetsenbord:

+N

Menu Bestand - Nieuw - Sjablonen.

Toetscombinatie Shift++N

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten.

Kies tabblad Bestand - Nieuw - Etiketten - Etiketten.

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten - Grootte (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Grootte (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten - Opties (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Opties (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes.

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Medium (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Visitekaartjes (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Persoonlijk (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Bedrijf (tabblad).

Op de Menubalk:

KIes Bestand - Openen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Openen.

Vanuit het startcentrum:

Bestand openen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Openen

Bestand openen

Vanaf het toetsenbord:

+O

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Externe bestanden.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Externe bestanden.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Externe bestanden

Externe bestanden

Vanuit het startcentrum:

Externe bestanden.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Recent geopende documenten.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Recent geopende documenten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Recent geopende documenten

Recent geopende documenten

Vanuit het startcentrum:

Recent geopende documenten.

Menu Bestand - Openen, Bestandstype Tekstcodering geselecteerd.

Menu Bestand - Opslaan als, Bestandstype Tekstcodering geselecteerd.

Kies Bestand - Assistenten.

Kies Bestand - Assistenten - Brief.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Briefhoofd-lay-out.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Afgedrukte items.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Ontvanger en afzender.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Voettekst.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Naam en locatie.

Kies Bestand - Assistenten - Fax.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Op te nemen items.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Afzender en ontvanger.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Voettekst.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Naam en locatie.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistent - Agenda - Algemene informatie (Stap 2).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Op te nemen koppen (Stap 3).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Namen.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Agenda-items (Stap 5).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Naam en locatie (Stap 6).

Klik op Assistent gebruiken om formulier te maken in een databasebestandsvenster.

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 1 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 2 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 3 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 4 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Laatste pagina van de Assistent.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Euroconversie.

Menu Bestand - Assistenten - Gegevensbron voor adressen.

Assistent Gegevensbron voor adressen - Instellingen verbinding

Assistent Gegevensbron voor adressen - Tabel selectie (Stap 3)

Assistent Gegevensbron voor adressen - Titel gegevensbron (Stap 5)

Assistent Gegevensbron voor adressen - Veldtoewijzing (Stap 4)

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Sluiten.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Sluiten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Sluiten

Sluiten

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Sjablonen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Sjablonen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Sjablonen

Sjablonen

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+N

Vanuit het startcentrum:

Klik op de knop Sjablonen.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Opslaan.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Opslaan.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opslaan

Opslaan

Vanaf het toetsenbord:

+S

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Opslaan als.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Opslaan als.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opslaan als

Opslaan als

Vanaf het toetsenbord:

+Shift+S.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Kopie opslaan.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand, klik lang op Opslaan en kies dan Kopie opslaan.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Kopie opslaan

Kopie opslaan

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Extern opslaan.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Extern opslaan

Vanuit de werkbalken:

Klik lang op het pictogram Opslaan en kies Extern opslaan.

Pictogram Extern opslaan

Extern opslaan

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer HTML-document als bestandstype. Dialoogvenster opent automatisch

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 1 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 2 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 3 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 4 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 5 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 6 van de Assistent.

Kies Bestand - Exporteren, selecteer een grafisch bestandstype. Het dialoogvenster opent nadat u op Opslaan klikt.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Opslaan als.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Alles opslaan

Alles opslaan

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Opnieuw laden.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Opnieuw laden

Opnieuw laden

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Eigenschappen.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Eigenschappen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Documenteigenschappen

Documenteigenschappen

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen.

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Bestaande PDF ondertekenen.

Kies - LibreOffice - Beveiliging en klik in het gedeelte Certificeringspad op Certificaat.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, Klik op de knop Digitale ondertekening.

Kies Extra - Macro's - Digitale ondertekening.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Digitale ondertekening.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Digitale ondertekening

Digitale ondertekening

Vanuit de Statusbalk:

Klik op het veld Digitale ondertekening op de Statusbalk.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, druk op de knop Digitale ondertekening en klik dan op de knop Document ondertekenen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Gebruikergedefinieerde eigenschappen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Statistiek.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Beveiliging.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - CMIS-eigenschappen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Lettertype.

Op de Menubalk:

Menu Bestand - Afdrukvoorbeeld.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Afdrukvoorbeeld

Vanaf het toetsenbord:

+ Shift + O

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukvoorbeeld

Afdrukvoorbeeld

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Printerinstellingen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Printerinstellingen

Printerinstellingen

Op de Menubalk:

Menu Bestand - Verzenden.

Kies Bestand - Verzenden - Document als e-mail.

Pictogram Document als e-mail

Document als e-mail

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Exporteren.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Exporteren.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Exporteren

Exporteren

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Exporteren als.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Exporteren als

Exporteren als

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als EPUB.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Direct exporteren als EPUB

Direct exporteren als EPUB

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Beveiliging.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Algemeen.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Beginweergave.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Koppelingen.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Gebruikersinterface.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Direct exporteren als PDF

Direct exporteren als PDF

Pictogram Direct exporteren als PDF

Direct exporteren als PDF

Kies Bestand - Verzenden - Als PDF e-mailen.

Kies Bestand - Verzenden - Hoofddocument maken.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Afdrukken.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Bestand - Afdrukken.

Vanaf het toetsenbord:

+P

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Afdrukken

Afdrukken

Op de Menubalk:

Kies Bestand - LibreOffice afsluiten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Sluiten

Sluiten

Vanaf het toetsenbord:

+Q

Kies Bestand - Nieuw - Hoofddocument.

Kies Bestand - Openen - Bestandstype, selecteer Tekst CSV.

Kies Gegevens - Tekst naar kolommen (Calc).

Kopieer gegevens naar het klembord en kies vervolgens Bewerken - Plakken speciaal - Plakken speciaal (Calc).

Kies Bestand - Exporteren, als EPS als bestandstype is geselecteerd, opent dit dialoogvenster automatisch.

Kies Bestand - Exporteren, als PBM, PPM of PGM is geselecteerd, opent het dialoogvenster automatisch.

Op de Menubalk:

Kies Bestand - Versies.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Versies

Versies

Help ons, alstublieft!