Menu Bestand

Kies Bestand - Voorbeeld in webbrowser.

Kies Bestand - Nieuw.

Pictogram Nieuw op de werkbalk Standaard (hiermee wordt het type van het nieuwe document aangegeven)

Pictogram Nieuw

Nieuw

Toetscombinatie +N

Menu Bestand - Nieuw - Sjablonen.

Toetscombinatie Shift++N

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten.

Kies tabblad Bestand - Nieuw - Etiketten - Etiketten.

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten - Grootte (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Grootte (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Etiketten - Opties (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Opties (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes.

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Medium (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Visitekaartjes (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Persoonlijk (tabblad).

Kies Bestand - Nieuw - Visitekaartjes - Bedrijf (tabblad).

KIes Bestand - Openen.

+O

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram Openen

Bestand openen

Menu Bestand - Openen, Bestandstype Tekstcodering geselecteerd.

Menu Bestand - Opslaan als, Bestandstype Tekstcodering geselecteerd.

Kies Bestand - Assistenten.

Kies Bestand - Assistenten - Brief.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Briefhoofd-lay-out.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Afgedrukte items.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Ontvanger en afzender.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Voettekst.

Kies Bestand - Assistenten - Brief - Naam en locatie.

Kies Bestand - Assistenten - Fax.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Op te nemen items.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Afzender en ontvanger.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Voettekst.

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Naam en locatie.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Pagina-ontwerp.

Kies Bestand - Assistent - Agenda - Algemene informatie (Stap 2).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Op te nemen koppen (Stap 3).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Namen.

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Agenda-items (Stap 5).

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Naam en locatie (Stap 6).

Klik op Assistent gebruiken om formulier te maken in een databasebestandsvenster.

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 1 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 2 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 3 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 4 van de Assistent.

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Laatste pagina van de Assistent.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.

Kies Bestand - Assistenten - Euroconversie.

Menu Bestand - Assistenten - Gegevensbron voor adressen.

Assistent Gegevensbron voor adressen - Instellingen verbinding

Assistent Gegevensbron voor adressen - Tabel selectie (Stap 3)

Assistent Gegevensbron voor adressen - Titel gegevensbron (Stap 5)

Assistent Gegevensbron voor adressen - Veldtoewijzing (Stap 4)

Kies Bestand - Sluiten.

Kies Bestand - Opslaan.

+S

Open de werkbalk Standaard of Gegevenstabel en klik op

Pictogram Opslaan

Opslaan

Pictogram Opslaan als

Opslaan als

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selexcteer HTML-document als bestandstype. Dialoogvenster opent automatisch

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 1 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 2 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 3 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 4 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 5 van de Assistent.

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 6 van de Assistent.

Kies Bestand - Exporteren, selecteer een grafisch bestandstype. Het dialoogvenster opent nadat u op Opslaan klikt.

Kies Bestand - Opslaan als.

Kies Bestand - Opslaan als.

Kies Bestand - Opnieuw laden.

Kies Bestand - Eigenschappen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschapen - Algemeen.

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Bestaande PDF ondetekenen.

Kies - LibreOffice - Beveiliging en klik in het gebied Certificeringspad op Certificaat.

Kies Bestand - Digitale ondertekening - Digitale ondertekening.

Kies Extra - Macro's - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, Klik op de knop Digitale ondertekening.

Dubbelklik of klik met rechts op het vak Digitale handtekening op de Statusbalk.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Algemeen, druk op de knop Digitale ondertekening en klik dan op de knop Document ondertekenen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Kies tablad Bestand - Eigenschappen - Gbruikergedefinieerde eigenschappen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Statistiek.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Beveiliging.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - CMIS-eigenschappen.

Kies tabblad Bestand - Eigenschappen - Lettertype.

Menu Bestand - Adrukvoorbeeld.

Pictogram Afdrukvoorbeeld

Afdrukvoorbeeld

Kies Bestand - Printerinstellingen.

Menu Bestand - Verzenden.

Kies Bestand - Verzenden - Document als e-mail.

Pictogram Document als e-mail

Document als e-mail

Kies Bestand - Exporteren.

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als EPUB.

 Pictogram Exporteren als EPUB

Direct exporteren als EPUB

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Digitale ondertekening.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Beveiliging.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Algemeen.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Beginweergave.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Koppelingen.

Kies tabblad Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF - Gebruikersinterface.

Kies Bestand - Exporteren als - Exporteren als PDF.

Pictogram Direct exporteren als PDF

Direct exporteren als PDF

Kies Bestand - Verzenden - Als PDF e-mailen.

Kies Bestand - Verzenden - Hoofddocument maken.

Kies Bestand - Afdfrukken.

+P

Klik op de werkbalk Standaard op

Pictogram Direct afdrukken

Bestand direct afdrukken

Kies Bestand - LibreOffice afsluiten.

+Q

Kies Bestabd - Nieuw - Hoofddocument.

Kies Bestand - Openen - Bestandstype, selecteer Tekst CSV.

Kies Gegevens - Tekst naar kolommen (Calc).

Kies Bestand - Exporteren, als EPS als bestandstype is geselecteerd, opent dit dialogvenser automatisch.

Kies Bestand - Exporteren, als PBM, PPM of PGM is geselecteerd, opent het dialogvenster automatisch.

Kies Bestand - Versies.

Help ons, alstublieft!