Tekstimport

Stelt de importopties voor gegevens met scheidingstekens in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Openen - Bestandstype, selecteer Tekst CSV.

Kies Gegevens - Tekst naar kolommen (Calc).

Kopieer gegevens naar het klembord en kies vervolgens Bewerken - Plakken speciaal - Plakken speciaal (Calc).


Importeren

Tekenset

Specificeert de tekenset die in het geïmporteerde bestand moet worden gebruikt.

Taal

Bepaalt hoe de strings met getallen worden geïmporteerd.

Als Taal is ingesteld op Standaard (voor de CSV import) of Automatisch (voor de HTML import) zal Calc de globaal ingestelde taal gebruiken. Wanneer Taal is ingesteld op een gespecificeerde taal, zal deze taal gebruikt worden bij het importeren van getallen.

Als een HTML-document wordt geïmporteerd, kan de Taalinstelling conflicteren met de algemene HTML-optie Use 'English (USA)' locale for numbers. De algemene HTML-optie is alleen werkzaam als de Automatische taaloptie is geselecteerd. Als u een speciale taal in het dialoogvenster Opties heeft geselecteerd, wordt de algemene HTML-optie genegeerd.

Vanaf rij

Specificeert de rij waar u de import wilt laten starten. De rijen zijn in het voorbeeldvenster onder aan het dialoogvenster zichtbaar.

Opties voor scheidingstekens

Specificeert of uw gegevens scheidingstekens of vaste breedtes als scheidingstekens gebruiken.

Vaste breedte

Deelt gegevens met een vaste breedte (gelijk aantal tekens) in kolommen op. Klik op de liniaal in het voorbeeldvenster om de breedte in te stellen.

Gescheiden

Selecteer het scheidingsteken dat in uw gegevens gebruikt moet worden.

Tab

Deelt gegevens die door tabs worden gescheiden, op in kolommen.

Puntkomma

Deelt gegevens die door spaties worden gescheiden, op in kolommen.

Komma

Deelt gegevens die door komma's worden gescheiden, op in kolommen.

Spatie

Deelt gegevens die door spaties worden gescheiden, op in kolommen.

Andere

Deelt gegevens in kolommen op met behulp van het aangepaste scheidingsteken dat u specificeert. N.B.: Het aangepaste scheidingsteken moet zich ook in uw gegevens bevinden.

Scheidingstekens samenvoegen

Combineert opeenvolgende scheidingstekens en verwijdert lege gegevensvelden.

Afstanden bijsnijden

Verwijdert begin- en eindafstanden uit de gegevensvelden.

Scheidingsteken tekenreeks

Selecteer een teken om tekstgegevens af te bakenen. U kunt ook een teken in het tekstvak invoeren.

Verdere opties

Definieert enkele andere opties voor importeren.

Veld met aanhalingstekens als tekst opmaken

Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, worden de waarden van velden of cellen in zijn geheel (het eerste en laatste teken van de waarde is gelijk aan de tekstaanpassing) als tekst geïmporteerd.

Verzameling van re├źle getallen

Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal Calc automatisch alle getalopmaak, inclusief speciale getalopmaak zoals datums, tijd en wetenschappelijke notatie herkennen.

De geselecteerde taal beïnvloedt de wijze waarop speciale getallen worden herkend, aangezien verschillende landen en regio's veel verschillende afspraken bestaan voor zulke speciale getallen.

Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zal Calc alleen decimale getallen herkennen en converteren. De overige, inclusief getallen opgemaakt in wetenschappelijke notatie, zullen worden geïmporteerd als tekst. Een decimale getallenreeks kan de cijfers 0-9, scheidingsteken voor duizendtallen en een decimaal scheidingsteken bevatten. Scheidingstekens voor duizendtallen en decimale scheidingstekens kunnen, afhankelijk van de geselecteerde taal en regio, verschillen.

Lege cellen overslaan

Beschikbaar bij gebruik van Plakken speciaal: wanneer deze optie is ingeschakeld, behoudt Calc de vorige inhoud van cellen bij het plakken van lege cellen. Anders verwijdert Calc de inhoud van vorige cellen.

Bij de conversie Tekst naar kolommen, als de inhoud begint met een scheidingsteken en deze optie is ingeschakeld, zal de eerste kolom leeggemaakt worden.

Formules evalueren

Bepaalt of formule-uitdrukkingen die beginnen met een = isgelijkteken, moeten worden ge├źvalueerd als formules of moeten worden ge├»mporteerd als tekstuele gegevens. Indien aangevinkt, formules evalueren bij invoer. Anders worden formules als tekst ingevoerd.

Velden

Toont hoe uw gegevens eruitzien nadat deze in kolommen zijn opgedeeld.

Kolomtype

Kies een kolom in het voorbeeldvenster en selecteer het gegevenstype dat op de geïmporteerde gegevens moeten worden toegepast. U kunt een van de volgende opties selecteren:

Type

Functie

Standaard

LibreOffice bepaalt het type.

Tekst

Geïmporteerde gegevens worden als tekst behandeld.

Datum (DMJ)

Past een datumopmaak (Dag, Maand, Jaar) op de geïmporteerde gegevens in een kolom toe.

Datum (MDJ)

Past een datumopmaak (Maand, Dag, Jaar) op de geïmporteerde gegevens in een kolom toe.

Datum (JMD)

Past een datumopmaak (Jaar, Maand, Dag) op de geïmporteerde gegevens in een kolom toe.

Engels-VS

Er wordt naar getallen gezocht die als Engels-VS zijn opgemaakt en die ongeacht de systeemtaal worden opgenomen. Er wordt geen getalopmaak toegepast. Als er geen Amerikaans-Engelse items zijn, wordt de standaardopmaak toegepast.

Verbergen

De gegevens in de kolom worden niet geïmporteerd.


Als u een van de datumopmaak (DMJ), (MDJ) of (JMD) hebt geselecteerd en u voert nummers zonder datumscheidingstekens in, worden de nummers als volgt geïnterpreteerd:

Aantal tekens

Datumopmaak

6

Er worden per dag, maand en jaar twee tekens in de geselecteerde volgorde opgenomen.

8

In de geselecteerde volgorde worden vier tekens voor het jaar genomen, twee elk voor de maand en de dag.

5 of 7

Zoals bij 6 of 8 tekens, maar waarbij het eerste gedeelte van de reeks ├ę├ęn teken minder heeft. Zo wordt er een voorloopnul voor maand en dag onderdrukt.


tip

Als u de voorloopnul wilt opnemen in de geïmporteerde gegevens, bijvoorbeeld telefoonnummers, past u de opmaak Tekst op de kolom toe.


Voorbeeld

Toont hoe de geïmporteerde tekst eruitziet nadat deze in kolommen is opgedeeld. Wanneer u een opmaak op een kolom wilt toepassen wanneer deze is geïmporteerd, klikt u op een kolom en selecteert u een kolomtype. Wanneer u een kolomtype selecteert, geeft de kolomkop de toegepaste opmaak weer.

Als u een vaste breedte wilt gebruiken om de geïmporteerde gegevens in kolommen op te delen, klikt u op de liniaal om de grenzen van de breedte in te stellen.

Help ons, alstublieft!