Dif importeren/exporteren/ Lotus importeren/ dBASE importeren

Definieer hier de opties voor import/export. Deze dialoogvensters zullen automatisch worden getoond als het overeenkomstige bestandstype wordt geselecteerd.

Tekenset

Selecteer in de keuzelijst de tekenset van de opties om voor import/export te gebruiken.

Kijk voor meer informatie met betrekking tot filters bij het onderwerp: Informatie over import en exportfilters.

Help ons, alstublieft!