Informatie over import- en exportfilters

In LibreOffice kunt u, los van de eigen XML-indelingen in het programma, verschillende externe XML-indelingen openen en opslaan.

Het kan voorkomen dat u het bestandstype zelf moet selecteren in het dialoogvenster Openen. Als u bijvoorbeeld een databasetabel in tekstindeling heeft die u wilt openen als een databasetabel, moet u het bestandstype "Tekst CSV" opgeven als u het bestand hebt geselecteerd.

BASIC Macros in Microsoft Office-documenten

In - Laden/Opslaan - VBA-eigenschappen kunt u de instellingen specificeren voor de VBA-macrocodes in MS Office-documenten. VBA-macro's kunnen niet worden uitgevoerd in LibreOffice; zij moeten eerst worden geconverteerd en aangepast. Vaak wilt u LibreOffice alleen gebruiken om de zichtbare inhoud van een Word-, Excel- of PowerPoint-bestand te wijzigen en het bestand dan weer opnieuw opslaan in de indeling van Microsoft Office zonder de macro's die zij bevatten te wijzigen. U kunt de werking van LibreOffice op de gewenste manier instellen: De VBA-macro's kunnen worden opgeslagen in de vorm van opmerkingen als subroutine van LibreOffice en wanneer het document wordt opgeslagen in de MS Office-indeling, worden de macro's weer op de juiste manier teruggezet. Daarnaast kunt u de Microsoft Office-macro's selecteren die tijdens het laden moeten worden verwijderd. De laatste optie biedt effectieve beveiliging tegen virussen in Microsoft Office-documenten.

Opmerkingen bij externe indelingen en bestandstypen

Zelfs als u geen filters hebt geĆÆnstalleerd, zijn enkele filters beschikbaar voor selectie in de dialoogvensters Openen en Opslaan. Als u een dergelijk filter selecteert, verschijnt de melding dat u het gewenste filter kunt installeren.

Tippictogram

Met het filter Tekst gecodeerd wordt u geholpen bij het openen en opslaan van tekstdocumenten met een ander coderingslettertype. Op basis van het filter wordt een dialoogvenster geopend waarin u tekensets, standaardlettertypen, talen en alinea-einden kunt selecteren.


Importeren en exporteren in HTML-indeling

In LibreOffice Writer kunt u voetnoten en eindnoten in HTML-documenten invoegen. Deze elementen worden geƫxporteerd als meta-tags. De tekens voor voetnoten en eindnoten worden geƫxporteerd als hyperlinks.

Notities worden gebruikt om onbekende tekens op te nemen in een HTML-document. Elke notitie die begint met "HTML:..." en eindigt met ">" wordt behandeld als een HTML-code, maar wordt geƫxporteerd zonder die aanwijzingen. Diverse tags rondom tekst kunnen worden opgenomen na "HTML:..." Geaccentueerde tekens worden geconverteerd naar de ANSI-tekenset. Notities worden gemaakt tijdens het importeren (bijvoorbeeld voor metatags die geen ruimte hebben in de bestandseigenschappen of onbekende tags).

Tijdens de HTML-import van LibreOffice Writer kunnen bestanden worden gelezen die beschikken over UTF-8- of UCS2-tekencodering. Alle tekens die zijn opgenomen in de ANSI-tekenset of in de systeemtekenset kunnen worden weergeven.

Bij het exporteren naar HTML wordt de tekenset die is geselecteerd in - Laden/Opslaan - HTML-compatibiliteit gebruikt. Tekens die daarin niet aanwezig zijn worden in een vervangende vorm geschreven, die correct wordt weergegeven in moderne webbrowsers. Bij het exporteren van dergelijke tekens zult u een toepasselijke waarschuwing krijgen.

Als, in - Laden / Opslaan - HTML-compatibiliteit, u Mozilla Firefox of LibreOffice Writer als de exportoptie selecteert, worden bij het exporteren alle belangrijke lettertype-attributen geƫxporteerd als directe attributen (bijvoorbeeld tekstkleur, lettergrootte, vet, cursief, enzovoort) in CSS1-stijlen. (CCS staat voor Cascading Style Sheets.) Het importeren wordt ook uitgevoerd volgens deze standaard.

De "font"-eigenschap komt overeen met Mozilla Firefox. Dit betekent dat u voor de tekengrootte optionele waarden kunt opgeven voor "font-style" (cursief, geen), "font-variant" (normaal, klein kapitaal) en "font-weight" (normaal, vet).

Als LibreOffice Writer is ingesteld als de exportoptie, worden de afmetingen van het controleveld en hun interne marges geƫxporteerd als stijlen (afdrukformaten). Grootte-eigenschappen van CSS1 zijn gebaseerd op waarden voor "breedte" en "hoogte". De eigenschap "Marge" wordt gebruikt om aan alle zijden van de pagina gelijke marges in te stellen. Om verschillende marges mogelijk te maken, worden de eigenschappen "Marge-Links", "Marge-Rechts", "Marge-Boven" en "Marge-Onder" gebruikt.

De afstanden van afbeeldingen en plug-ins tot de inhoud kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor export naar LibreOffice Writer. Als de boven- / onder- of rechter- / linkermarge anders is ingesteld, worden de afstanden geƫxporteerd in een "STIJL" -optie voor de bijbehorende tag als CSS1-formaateigenschappen "Marge-Boven", "Marge-Onder", "Marge-Links" en "Marge-rechts".

Frames worden ondersteund met het gebruik van CSS1-extensies voor absoluut gepositioneerde objecten. Dit is alleen van toepassing op de exportopties Mozilla Firefox en LibreOffice Writer. Frames kunnen worden uitgelijnd als afbeeldingen, en zwevende frames, maar aan teken gekoppelde frames zijn niet mogelijk.

Frames worden geƫxporteerd als "<SPAN>" of "<DIV>" -tags als ze geen kolommen bevatten. Als ze wel kolommen bevatten, worden ze geƫxporteerd als "<MULTICOL>".

De ingestelde maateenheid in LibreOffice wordt gebruikt voor de export van HTML van eigenschappen van CSS1. De eenheid kan afzonderlijk worden ingesteld voor tekst en HTML-documenten onder - LibreOffice Writer - Algemeen or - LibreOffice Writer/Web - Weergave. Het aantal geƫxporteerde plaatsen achter de komma is afhankelijk van de eenheid.

Maateenheid

Naam van maateenheid in CSS1

Maximum aantal decimalen

Millimeter

mm

2

Centimeter

cm

2

Duim

in

2

Pica

pc

2

Punt

pt

1


Het LibreOffice Web-paginafilter ondersteunt bepaalde mogelijkheden van CSS2. Om het te kunnen gebruiken moet echter de export van de afdruklay-out worden geactiveerd in - Laden/Opslaan - HTML-compatibiliteit. Dan kunt u, in HTML-documenten, naast het pagina-opmaakprofiel HTML, ook de opmaakprofielen "Eerste pagina", "Linkerpagina" en "Rechterpagina" gebruiken. Deze opmaakprofielen zouden u in staat moeten stellen om verschillende paginagrootten en marges voor de eerste pagina en voor rechter- en linker pagina's in te stellen bij het afdrukken.

Nummering importeren en exporteren

Als, in - Laden / Opslaan - HTML-compatibiliteit, de exportoptie "LibreOffice Writer" is geselecteerd, worden de inspringingen van nummeringen geƫxporteerd als "marge-links" CSS1-eigenschap in de STYLE-attribuut van de <OL> en <UL> tags. De eigenschap geeft het verschil aan ten opzichte van de inspringing van het volgende hogere niveau.

De inspringing van de linkeralinea in de nummering wordt aangegeven als CSS1-eigenschap "margin-left". Inspringingen van de eerste regel worden genegeerd bij nummeringen en worden niet geƫxporteerd.

Werkbladbestanden importeren en exporteren

In LibreOffice worden verwijzingen naar verwijderde secties (zoals een kolom waarnaar wordt verwezen) geĆÆmporteerd en geĆ«xporteerd. De volledige formule kan tijdens het exportproces worden bekeken en de verwijderde verwijzing bevat de aanduiding (#REF!) naar de verwijzing. Op dezelfde wijze wordt de aanduiding #REF! voor de verwijzing gemaakt tijdens het importproces.

Afbeeldingsbestanden importeren en exporteren

Net zoals voor HTML-documenten geldt, kunt u ervoor kiezen een filter te gebruiken met of zonder het element (LibreOffice Impress) om een LibreOffice-afbeeldingsbestand te openen. Als u het filter gebruikt zonder het element, wordt het bestand geopend als een LibreOffice Draw-document. Anders wordt het bestand dat is opgeslagen in een oudere programmaversie nu geopend in LibreOffice Impress.

Wanneer u een EPS-bestand importeert, verschijnt een voorbeeld van de afbeelding in het document. Als het voorbeeld niet beschikbaar is, wordt in het document een tijdelijke aanduiding weergegeven die overeenkomt met de grootte van de afbeelding. In Unix en Microsoft Windows kunt u het geĆÆmporteerde bestand afdrukken met behulp van een PostScript-printer. Bij het exporteren van EPS-afbeeldingen wordt er een voorbeeld gemaakt en worden de afbeeldingen opgeslagen in de TIFF- of EPSI-indeling. Als een EPS-afbeelding samen met andere afbeeldingen wordt geĆ«xporteerd in de EPS-indeling, wordt dit bestand ongewijzigd in het nieuwe bestand ingesloten.

Uit meerdere pagina's bestaande TIFF-bestanden zijn toegestaan als afbeeldingen worden geĆÆmporteerd of geĆ«xporteerd in de TIFF-indeling. De afbeeldingen worden opgehaald als een set afzonderlijke afbeeldingen in Ć©Ć©n bestand, bijvoorbeeld de afzonderlijke pagina's van een fax.

Sommige opties in LibreOffice Draw en LibreOffice Impress kunnen worden bereikt via Bestand - Exporteren. Zie Grafische exportopties voor meer informatie.

PostScript

Zo exporteert u een document of afbeelding in de PostScript-indeling:

  1. Installeer een PostScript-printerstuurprogramma, zoals het stuurprogramma Apple LaserWriter (als u dit nog niet hebt gedaan).

  2. Het document afdrukken met de opdracht Bestand - Afdrukken.

  3. Selecteer de PostScript-printer in het dialoogvenster en schakel het selectievakje Afdrukken naar bestand in. Er wordt een PostScript-bestand gemaakt.

Help ons, alstublieft!