Contextmenu's

Knippen

Knipt het geselecteerde object uit en slaat het op het klembord op. Het object kan vanaf het klembord met behulp van Plakken opnieuw worden ingevoegd.

Plakken

Voegt het element dat u naar het klembord hebt verplaatst, in het document in. Deze opdracht kan alleen worden opgeroepen als de inhoud van het klembord op de huidige cursorpositie kan worden ingevoegd.

Invoegen

Opent een submenu in de Galerij waarin u tussen Kopiëren en Koppeling kunt kiezen. Het geselecteerde Galerij-object wordt naar het huidige document gekopieerd of er wordt een koppeling gemaakt.

warning

Als u een object in uw document hebt geselecteerd, dan vervangt een nieuwe invoeging het geselecteerde object.


Achtergrond

Voegt het geselecteerde beeld als een achtergrondafbeelding in. Gebruik de submenu-opdrachten Pagina of Alinea om te definiëren of de afbeelding de hele pagina of alleen de huidige alinea moet beslaan.

Kopiëren

Kopieert het geselecteerde element naar het klembord.

Verwijderen

Verwijdert de huidige selectie. Als er meerdere objecten zijn geselecteerd, worden deze allemaal verwijderd. In de meeste gevallen verschijnt er een vraag te bevestiging voordat objecten worden verwijderd.

Het object wordt fysiek uit de gegevensdrager verwijderd of de objectweergave wordt verwijderd, afhankelijk van de context.

Als u Verwijderen kiest terwijl u in de Galerij bent, wordt het item uit de Galerij verwijderd, maar blijft het bestand zelf onaangeroerd.

Openen

Gebruik de opdracht Openen om het geselecteerde object in een nieuwe taak te openen.

Naam wijzigen

Hiermee kunt u de naam van een geselecteerd object wijzigen. Nadat u Naam wijzigen geselecteerd hebt, wordt de naam geselecteerd en kan er direct een nieuwe naam worden ingevoerd. Gebruik de pijltoetsen om de cursor aan het begin of einde van de naam te zetten en delen te verwijderen of toe te voegen, of om de cursor te verplaatsen.

Bijwerken

Werkt de weergave in het venster of in het geselecteerde object bij.

Voorbeeld

Het geselecteerde element wordt in de Galerij op maximumgrootte weergegeven. Dubbelklik op het voorbeeld om naar de normale Galerij-weergave terug te schakelen.

Koppeling maken

Deze opdracht kan worden geactiveerd als er een object is geselecteerd. Er wordt koppeling met de naam Koppeling naar xxx (xxx staat voor de naam van het object) gemaakt, direct de map waarin ook het geselecteerde object staat.

Help ons, alstublieft!