Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

In het contextmenu:

Vanuit de bladnavigatiebalk:

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Vanuit de werkbalken:

Vanaf het toetsenbord:

Vanuit het startcentrum:

Vanuit de Statusbalk:

Op de Zijbalk:

Open bestand met voorbeeld:

Pictogram Tekstkleur

Tekstkleur

Pictogram Regelafstand: 1

Regelafstand: 1

Pictogram Regelafstand: 1.5

Regelafstand: 1,5

Pictogram Regelafstand: 2

Regelafstand: 2

Pictogram Superscript

Superscript

Pictogram Subscript

Subscript

Pictogram Lijnstijl

Lijnstijl

Pictogram Lijnkleur

Lijnkleur

Pictogram Lijndikte

Lijndikte

Pictogram Vlakvulling

Opvulstijl

Pictogram Op bovenkant uitlijnen

Op bovenkant uitlijnen

Pictogram Op onderkant uitlijnen

Op onderkant uitlijnen

Pictogram Verticaal centreren

Verticaal gecentreerd uitlijnen

Pictogram Toepassen

Toepassen

Pictogram Annuleren

Annuleren

Pictogram Eén niveau hoger

Eén niveau hoger

Pictogram Nieuwe map maken

Nieuwe map maken

Pictogram Eén niveau hoger

Eén niveau hoger

Pictogram Nieuwe map maken

Nieuwe map maken

Pictogram Ga naar vorige notitie

Ga naar de vorige notitie

Pictogram Ga naar volgende notitie

Ga naar de volgende notitie

Pictogram Bestand openen

Bestand openen

Pictogram Verticaal spiegelen

Verticaal spiegelen

Pictogram Horizontaal spiegelen

Horizontaal spiegelen

Op de Menubalk:

Kies Beeld - Raster en hulplijnen - Raster tonen.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Raster tonen

Raster tonen

Op de Menubalk:

Kies Beeld - Raster en hulplijnen - Vangen aan raster.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Vangen aan raster

Vangen aan raster

Pictogram Opslaan als

Opslaan als

Pictogram Direct exporteren als PDF

Direct exporteren als PDF

Help ons, alstublieft!