Veelgebruikte knoppen

Help

Klik op de knop Help om de helppagina te openen die is gekoppeld aan het momenteel geopende dialoogvenster.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Werkbalken

Als u op de pijl naast een pictogram klikt, wordt een werkbalk geopend. Als u een werkbalk wilt verplaatsen, sleept u de titelbalk. Zodra u de muisknop loslaat, blijft de werkbalk op de nieuwe positie aanwezig. Sleep de titelbalk naar een andere positie of sleep de werkbalk naar de rand van het venster, zodat de werkbalk wordt vastgezet. U kunt een werkbalk sluiten door op het pictogram Venster sluiten te klikken. U kunt de werkbalk opnieuw weergeven via Beeld - Werkbalken - (Naam van werkbalk).

Draaiknop

  1. In besturingselementen is een draaiknop een eigenschap van een numeriek veld, valutaveld, datumveld of tijdveld. Als de eigenschap "Draaiknop" is ingeschakeld, geeft het veld een paar pijlsymbolen die in tegengestelde richting, verticaal of horizontaal, wijzen.

  2. In de Basic-IDE is een draaiknop de naam, die gebruikt wordt voor een numeriek veld tezamen met de twee pijlsymbolen.

U kunt een numerieke waarde typen in het veld naast de draaiknop of de waarde selecteren met de pictogrammen Pijl-omhoog of Pijl-omlaag op de draaiknop. Op het toetsenbord kunt u op de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag drukken om de waarde te verhogen of te verlagen. U kunt op de toetsen Page Up en Page Down drukken om de maximum- en minimumwaarde in te stellen.

Als het veld naast de draaiknop numerieke waarden definieert, kunt u bijvoorbeeld ook een maateenheid definiëren, 1 cm of 5 mm, 12 pt of 2".

Converteren

Als u voorwaarts door de dialoogvensters klikt, heeft deze knop de label Volgende. Op de laatste pagina is de naam gewijzigd in Converteren. De conversie wordt dan uitgevoerd als u op de knop klikt.

Contextmenu

Als u het contextmenu van een object wilt activeren, klikt u eerst met de muisknop op het object om dit te selecteren. Houd vervolgens de . Sommige contextmenu's kunnen, zelfs als het object niet is geselecteerd, worden opgeroepen. Contextmenu's zijn bijna overal in LibreOffice aanwezig.

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen (na bevestiging).

Verwijderen

De geselecteerde elementen verwijderen zonder een bevestiging te vragen.

Metrieken

U kunt in de invoervelden waarden invoeren in verschillende maateenheden. De standaardeenheid is inches. Als u echter een ruimte van precies 1 cm wilt, typt u "1cm". Afhankelijk van de context zijn extra eenheden beschikbaar, bijvoorbeeld 12 pt voor een afstand van 12 punten. Als de waarde van de nieuwe eenheid onrealistisch is, gebruikt het programma een vooraf gedefinieerde maximum- of minimumwaarde.

Sluiten

Het dialoogvenster sluiten en alle wijzigingen opslaan.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Toepassen

De gewijzigde of geselecteerde waarden toepassen zonder het dialoogvenster te sluiten.

Deze optie wordt alleen weergegeven voor alinea-opmaakprofiel, frame-opmaakprofiel en pagina-opmaakprofiel.

Deze optie wordt alleen weergegeven voor alinea-opmaakprofiel, tekenopmaakprofiel.

Verkleinen / Vergroten

Klik op het pictogram Verkleinen om het dialoogvenster te verkleinen tot de grootte van het invoerveld. Het is dan gemakkelijker om de gewenste referentie in het blad te markeren. De pictogrammen worden dan automatisch omgezet in het pictogram Vergroten. Klik erop om het dialoogvenster terug te zetten naar de oorspronkelijke grootte.

Het dialoogvenster wordt automatisch geminimaliseerd als u met de muis in een werkblad klikt. Zodra u de muisknop loslaat, wordt het dialoogvenster hersteld en het referentiebereik, gedefinieerd met de muis, wordt in het document geaccentueerd door een blauw kader.

Pictogram Verkleinen

Verkleinen

Pictogram Uitbreiden

Vergroten

Voorbeeldveld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Dialoogknoppen

Herstellen

Zet aangepaste waarden terug naar de vorige waarden van het tabblad.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

OK

Slaat alle wijzigingen op en sluit het dialoogvenster

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Herstellen

Herstelt de wijzigingen in het huidige tabblad die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend. Wanneer u het dialoogvenster sluit, verschijnt geen bevestigingsvenster.

Standaard

Herstelt de waarden die zichtbaar zijn in het dialoogvenster naar de standaardwaarden.

warning

Er verschijnt geen bevestiging voordat de standaardwaarden opnieuw worden geladen.


Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert wijzigingen op alle tabbladen. Als Toepassen werd gebruikt, worden wijzigingen na het laatste gebruik van Toepassen genegeerd.

Herstellen

Zet gewijzigde waarden op het huidige tabblad terug naar de waarden toen het dialoogvenster werd geopend. Als Toepassen wordt gebruikt voordat het dialoogvenster wordt gesloten, worden de waarden teruggezet naar die na het laatste gebruik van Toepassen.

Toepassen

Past wijzigingen toe op alle tabbladen zonder het dialoogvenster te sluiten. Kan niet ongedaan worden gemaakt met Herstellen.

Naar ouder terugzetten

De waarden voor het huidige tabblad worden ingesteld op de waarden die worden gevonden op het overeenkomstige tabblad van het opmaakprofiel die is opgegeven in "Gebaseerd op" in Beheren. In alle gevallen, ook wanneer "Gebaseerd op" "- Geen -" is, worden de huidige tabbladwaarden die zijn opgegeven in "Bevat" verwijderd.

Deze optie verschijnt allen voor Alinea-opmaakprofielen, Tekenopmaakprofielen en Frame-opmaakprofielen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Opties

Klik op de knop Opties om het dialoogvenster uit te breiden en de overige opties weer te geven. Klik nogmaals om de oorspronkelijke grootte te herstellen.

Zie ook de volgende functies:

De zoekopdracht ondersteunt jokertekens of reguliere expressies. Als reguliere expressies zijn ingeschakeld, kunt u "all.*" invoeren, bijvoorbeeld om de eerste locatie van "all" te vinden, gevolgd door willekeurige tekens. Als u wilt zoeken naar een tekst die ook een reguliere expressie is, moet u elk metateken of operator van een reguliere expressie laten voorafgaan door een "\"-teken, of de tekst in \Q...\E insluiten. U kunt de automatische evaluatie van jokertekens of reguliere expressies in- en uitschakelen in - LibreOffice Calc - Berekenen .

warning

Wanneer u functies gebruikt waarbij een of meer argumenten tekenreeksen voor zoekcriteria zijn, die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten naar getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld omgezet naar 0,0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met een reguliere expressie, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de uitvoering van de reguliere expressie af te dwingen in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ". [0]" of ". \ 0" of "(? I) .0".


Als er een fout optreedt, wordt met de functie een logische of numerieke waarde als resultaat gegeven.

(Deze opdracht is alleen beschikbaar via het contextmenu).

Als u dubbelklikt op een hulpmiddel, kunt u dit voor meerdere taken gebruiken. Als u het hulpmiddel oproept met een enkele klik, wordt teruggekeerd de laatste selectie na voltooiing van de taak.

Druk op Shift+F1 en wijs een besturingselement aan om meer te weten te komen over dat besturingselement.

Knoppen van het dialoogvenster Opties

OK

Sla de wijzigingen van de pagina op en sluit het dialoogvenster Opties.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster Opties en verwerp alle wijzigingen.

Toepassen

Past de gewijzigde of geselecteerde waarden toe zonder het dialoogvenster Opties te sluiten.

Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

warning

Sommige opties kunnen niet worden hersteld nadat ze zijn bewerkt. Bewerk de wijzigingen handmatig of klik op Annuleren en open het dialoogvenster Opties opnieuw.


Help ons, alstublieft!