Pagina

Dit menu voorziet in het beheer van de tekenpagina en de navigatie commando's.

Nieuwe Pagina

Voegt een lege pagina in ná de geselecteerde pagina.

Pagina dupliceren

Voeg een kopie van de huidige pagina in ná de huidige pagina.

Invoegen /objecten uit bestand

Hiermee kunt u het gehele bestand of bepaalde elementen uit het bestand invoegen.

Pagina hernoemen

Stel een nieuwe naam in voor de pagina.

Pagina verwijderen

Verwijder de huidige pagina

Achtergrond-afbeelding opslaan

Slaat de achtergrondafbeelding van de huidige op.

Een achtergrond-afbeelding instellen

Stel de achtergrondsafbeelding van de in.

Eigenschappen

Stelt papierrichting, paginamarges, achtergrond en andere opties voor lay-out in.

Diamodel

Geeft het dialoogvenster Beschikbare diamodellen weer, waar u een lay-outschema voor de huidige pagina kunt selecteren. Alle objecten in het pagina-ontwerp worden ingevoegd achter objecten op de huidige pagina.

Nieuw diamodel

Diamodel verwijderen

Achtergrond van het diamodel

Hoofdobjecten

Hoofdelementen

Verplaatsen

Paginanavigatie

Opent een sub-menu voor pagina navigatie.

Help ons, alstublieft!