Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Nieuwe Pagina

Voegt een lege pagina in ná de geselecteerde pagina.

Pagina dupliceren

Voeg een kopie van de huidige pagina in ná de huidige pagina.

Insert /Objects from File

Hiermee kunt u het gehele bestand of bepaalde elementen uit het bestand invoegen.

Pagina hernoemen

Stel een nieuwe naam in voor de pagina.

Pagina verwijderen

Verwijder de huidige pagina

Achtergrond-afbeelding opslaan

Slaat de achtergrondafbeelding van de huidige op.

Een achtergrond-afbeelding instellen

Stel de achtergrondsafbeeldinh van de in.

Eigenschappen

Stelt papierrichting, paginamarges, achtergrond en andere opties voor lay-out in.

Master Page

New Master

Delete Master

Master background

Master Objects

Master Elements

Move

Paginanavigatie

Opent een sub-menu voor pagina navigatie.

Help ons, alstublieft!