Invoegen

Via dit menu kunt u elementen in Draw-documenten invoegen, zoals afbeeldingen en hulplijnen.

Afbeelding

Een afbeelding invoegen

Grafiek

Voegt een grafiek in die gebaseerd is op de gegevens van een cel, een tabel of met standaardgegevens.

Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Media

Het submenu geeft toegang tot verschillen bronnen waar vanuit een afbeelding, audio of video ingevoegd kan worden,

Object

Voegt een ingebed object in uw document in, zoals formules, 3D-modellen, grafieken en OLE-objecten.

Vangpunt/-lijn invoegen

Voegt een vangpunt of vanglijn in (ook wel richtlijn genoemd) waarmee u objecten snel kunt uitlijnen.

Laag

Voegt een nieuwe laag in het document in. Lagen zijn alleen beschikbaar in Draw, niet in Impress.

Tekstvak

Een tekstvak invoegen

Notitie

Voegt een opmerking in rond de geselecteerde tekst, presentatiedia, tekenpagina of op de huidige cursorpositie van het werkblad.

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt maken en bewerken.

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Opmaakmarkering

Opent een submenu om speciale opmaakmarkeringen in te voegen, zoals harde spatie, zacht afbreekstreepje en optionele woordafbreking.

Paginanummer

Een tekstvak met de huidige paginanummer invoegen.

Velden

Hier vindt u een lijst met velden die u in uw dia kunt invoegen.

Formulierbesturingselementen

Dit submenu bevat formulierbesturingselementen, zoals een tekstvak, optieknop en lijst, die in een document ingevoegd kunnen worden.

Help ons, alstublieft!