Invoegen

Via dit menu kunt u elementen in Draw-documenten invoegen, zoals afbeeldingen en hulplijnen.

Afbeelding

Opent een dialoogvenster voor bestandsselectie om een afbeelding in het huidige document in te voegen.

Diagram

Voegt een diagram in op basis van gegevens uit een cel- of tabelbereik of met standaardgegevens.

Tabel

Voegt een nieuwe tabel in op de huidige dia of pagina.

Media

Het submenu geeft toegang tot verschillen bronnen waar vanuit een afbeelding, audio of video ingevoegd kan worden,

OLE-object

Voegt een ingesloten of gekoppeld object in uw document in, inclusief formules, QR-codes en OLE-objecten.

Vangpunt/-lijn invoegen

Voegt een vangpunt of vanglijn in (ook wel richtlijn genoemd) waarmee u objecten snel kunt uitlijnen.

Laag

Voegt een nieuwe laag in of wijzigt een laag in het document. Lagen zijn alleen beschikbaar in Draw, niet in Impress.

Tekstvak

Een tekstvak invoegen

Notitie

Voegt een opmerking in rond de geselecteerde tekst, presentatiedia, tekenpagina of op de huidige cursorpositie van het werkblad.

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

FontWork

U kunt Fontwork gebruiken om grafische tekstkunstobjecten te maken.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt bewerken.

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Opmaakmarkering

Opent een submenu waarin u speciale opmaakmarkeringen kunt invoegen, zoals een harde spatie, een zacht koppelteken en een spatie met een breedte van nul.

Paginanummer

Een tekstvak met de huidige paginanummer invoegen.

Velden

Hier vindt u een lijst met velden die u in uw dia kunt invoegen.

Formulierbesturingselementen

Dit submenu bevat formulierbesturingselementen, zoals een tekstvak, optieknop en lijst, die in een document ingevoegd kunnen worden.

Help ons, alstublieft!