Opmaak

Bevat opdrachten voor het opmaken van de lay-out en de inhoud van uw document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Directe opmaak wissen

Verwijdert de directe opmaak en de opmaak met tekenopmaakprofielen van het geselecteerde.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea en u kunt hier de opmaak van de nummering of opsommingstekens wijzigen.

Positie en grootte

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Lijn

Stelt de opmaakopties voor de geselecteerde lijn in.

Gebied

Stelt de vuleigenschappen van het geselecteerde tekenobject in.

Tekst

Stelt de eigenschappen voor lay-out en verankering in voor de geselecteerde tekening of het tekstobject.

Laag

Wijzigt de eigenschappen van de geselecteerde laag.

Stijlen en opmaak

Opent het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk, die een lijst van de beschikbare Afbeeldings- en Presentatie-opmaakprofielen geeft, om toe te passen en te bewerken.

Help ons, alstublieft!