Opmaak

Bevat opdrachten voor het opmaken van de lay-out en de inhoud van uw document.

Tekst

Opent een submenu waarin u opdrachten voor tekstopmaak kunt kiezen.

Afstand

Opent een submenu waarin u opdrachten voor de tekstafstand kunt kiezen.

Lijsten

Opent een submenu waarin u opdrachten kunt kiezen om lijsten te maken en eraan te werken.

Directe opmaak wissen

Verwijdert directe opmaak uit de selectie.

Teken

Wijzigt het lettertype en de tekenopmaak voor de geselecteerde tekens.

Alinea

Wijzigt de opmaak van de huidige alinea, zoals inspringingen en uitlijning.

Nummering en opsommingstekens

Voegt nummering of opsommingstekens toe aan de huidige alinea of aan geselecteerde alinea's en laat u de opmaak van de nummering of opsommingstekens bewerken.

Positie en grootte

Afbeelding

Opent een submenu waarin u opdrachten kunt kiezen om afbeeldingen te manipuleren.

Hiermee kunt u het geselecteerde object roteren, verplaatsen, of schuintrekken, of de grootte ervan wijzigen.

Lijn

Stelt de opmaakopties voor de geselecteerde lijn in.

Gebied

Stelt de vuleigenschappen van het geselecteerde tekenobject in.

Tekstattributen

Stelt de eigenschappen voor indeling en verankering in voor de geselecteerde tekening of het tekstobject.

Laag

Voegt een nieuwe laag in of wijzigt een laag in het document. Lagen zijn alleen beschikbaar in Draw, niet in Impress.

Stijlen en opmaak

Opent het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk, die een lijst van de beschikbare Afbeeldings- en Presentatie-opmaakprofielen geeft, om toe te passen en te bewerken.

Help ons, alstublieft!