Bewerken

De opdrachten in dit menu worden gebruikt om Draw-documenten te bewerken (bijvoorbeeld, kopiëren en plakken).

Ongedaan maken

Maakt de laatste opdracht of het laatst getypte item ongedaan. Klik op de pijl naast het pictogram Ongedaan maken op de werkbalk Standaard om de opdracht te selecteren die u ongedaan wilt maken.

Opnieuw

Annuleert de handeling van de laatste opdracht Ongedaan maken. Klik op de pijl naast het pictogram Opnieuw op de werkbalk Standaard om de stap die u Ongedaan wilt maken te selecteren.

Knippen

Verwijdert de selectie en kopieert deze naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Voegt de inhoud van het klembord op de cursorpositie in en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Alles selecteren

Selecteert de gehele inhoud van het huidige bestand, frame of tekstobject..

Zoeken en vervangen

Zoekt en vervangt tekstopmaakprofielen in het huidige document.

Punten

Hiermee kunt u punten op uw tekening bewerken.

Plakpunten

Hiermee kunt u plakpunten op uw tekening bewerken.

Dupliceren

Met deze opdracht kunt u een of meer kopieën van een geselecteerd object maken.

Cross-fading

Deze functie maakt het u mogelijk twee geselecteerde gesloten tekenobjecten in een gedefinieerd aantal stappen in elkaar over te laten gaan.

Velden

Bewerkt de eigenschappen van een ingevoegd veld.

Dia verwijderen

Verwijdert de huidige dia of pagina.

Koppelingen

Hiermee kunt u de eigenschappen van de koppelingen in het huidige document bewerken, inclusief het pad naar het bronbestand. Deze opdracht is niet beschikbaar als het huidige document geen koppelingen bevat naar andere bestanden.

Object bewerken

Hiermee kunt u een geselecteerd object bewerken, die u ingevoegd heeft met de opdracht Invoegen - Object.

Hyperlink

Opent een dialoogvenster waarin u hyperlinks kunt maken en bewerken.

Help ons, alstublieft!