Functies van LibreOffice Draw

Met LibreOffice Draw kunt u eenvoudige en complexe tekeningen maken en ze in een aantal veelgebruikte afbeeldingsindelingen exporteren. U kunt ook tabellen, diagrammen, formules en andere items die met LibreOffice-programma's zijn gemaakt, in uw tekeningen invoegen.

Vectorafbeeldingen

Met LibreOffice Draw kunt u vectorafbeeldingen maken aan de hand van lijnen en bogen die door wiskundige vectoren gedefinieerd worden. Vectoren beschrijven lijnen, ellipsen en veelhoeken volgens hun geometrie.

3D-objecten maken

U kunt eenvoudige 3D-objecten zoals kubussen, bollen en cilinders, in LibreOffice Draw maken en zelfs de lichtbron van de objecten veranderen.

Raster- en vanglijnen

Rasters en vanglijnen bieden een visueel houvast voor het uitlijnen van objecten in uw tekening. U kunt een object ook aan een rasterlijn, vanglijn of de rand van een ander object vangen.

Objecten verbinden om relaties aan te geven

U kunt objecten verbinden in LibreOffice Draw, met speciale lijnen die "connectoren" worden genoemd, om de relatie tussen objecten te tonen. Verbindingen hechten aan plakpunten op tekenobjecten en blijven bevestigd wanneer de verbonden objecten worden verplaatst. Connectors zijn handig voor het maken van organigrammen en technische diagrammen.

Dimensies weergeven

Technische diagrammen tonen vaak de afmetingen van objecten in de tekening. In LibreOffice Draw kunt u maatlijnen gebruiken om lineaire afmetingen te berekenen en weer te geven.

Galerij

De Galerij bevat afbeeldingen, animaties, geluiden en andere items die u in uw tekeningen, evenals andere LibreOffice-programma's, kunt invoegen en gebruiken.

Indelingen voor afbeeldingsbestanden

LibreOffice Draw kan naar vele algemene indelingen voor afbeeldingsbestanden exporteren, zoals BMP, GIF, JPG en PNG.

Help ons, alstublieft!