Werkbalk Opties

De werkbalk Opties kan weergegeven worden door Beeld - Werkbalken - Opties te kiezen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Beeld - Werkbalken - Opties


Draaimodus na klikken op object

Wanneer u deze optie activeert, verschijnen er rotatiegrepen nadat u op een object hebt gedubbelklikt. Versleep vervolgens een van de grepen om het object in de gewenste richting te roteren.

Pictogram

Draaimodus na klikken op object

Raster tonen

Geeft aan of het raster wordt getoond.

Pictogram

Raster tonen

Vanglijnen weergeven

Toont of verbergt vanglijnen zodat u objecten op uw dia kunt uitlijnen. Sleep een vanglijn uit de dia om de lijn te verwijderen.

Pictogram

Vanglijnen weergeven

Hulplijnen bij verplaatsen

Geeft aan of geleiders worden weergegeven tijdens het verplaatsen van een object.

Pictogram

Hulplijnen tijdens verplaatsen

Vangen aan raster

Specificeert of frames, tekenelementen en besturingselementen alleen tussen rasterpunten verplaatst moeten worden. Wilt u de status van het vangraster alleen voor de huidige handeling wijzigen, dan versleept u een object terwijl u de ingedrukt houdt.

Pictogram

Vangen aan raster

Vangen aan vanglijnen

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap line when you release the mouse.

Pictogram

Aan vanglijnen vangen

Vangen aan paginamarges

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Vangen aan paginamarges

Vangen aan de objectrand

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Vangen aan de objectrand

Vangen aan objectpunten

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Vangen aan objectpunten

Snelbewerking toestaan

>Specificeert of er meteen naar de tekstbewerkingsmodus omgeschakeld moet worden wanneer er op een tekstobject geklikt wordt.

Icon Allow Quick Editing

Snelbewerking toestaan

Alleen tekstgebied selecteren

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Alleen tekstbereik selecteren

Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Wanneer u deze optie activeert, kunt u dubbelklikken op een object om tekst toe te voegen of te wijzigen.

Pictogram

Dubbelklikken om tekst toe te voegen

Objecten met attributen aanpassen

Als dit pictogram op de werkbalk Opties is ingeschakeld, worden objecten met hun attributen weergegeven, maar met 50% transparantie, terwijl u ze tekent of verplaatst. Als dit pictogram niet is ingeschakeld, dan wordt alleen een contour weergegeven terwijl u tekent en wordt het object met alle attributen weergegeven, als u de muisknop loslaat.

Pictogram

Object met attributen aanpassen

Alle groeperingen verlaten

Sluit alle groepen af en herstelt de normale weergave.

Icon Exit all groups

Alle groeperingen verlaten

Help ons, alstublieft!