Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat de belangrijkste tekenhulpmiddelen.

Selectie

Het selecteren van objecten in het huidige document toestaan.

Pictogram

Selectie

Lijnkleur

Stelt de lijnkleur in van het geselecteerde object.

Pictogram Lijnkleur

Lijnkleur

Opvulkleur

Stelt de vlakkleur in ven het geselecteerde object.

Pictogram Vlak

Vlak

Lijn

Met dit pictogram kunt u een rechte lijn trekken zonder geaccentueerde uiteinden. Houd terwijl u tekent de Shift-toets ingedrukt om de lijn tot 45° te beperken.

Pictogram Lijn

Lijn

Rechthoek

Tekent een gevulde rechthoek op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een hoek van de rechthoek wilt plaatsen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een vierkant te tekenen.

Pictogram Rechthoek

Rechthoek

Ellips

Tekent een gevulde ellips op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te krijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram Ovaal

Ellips

Pijlen

Open de werkbalk Pijlen waar u rechte lijnen, lijnen met pijlpunten en maatlijnen aan de huidige dia of pagina kunt toevoegen.

Boog

Met het pictogram Boog op de werkbalk Tekening wordt de werkbalk Lijnen geopend, waarmee u lijnen en vormen aan de huidige dia kunt toevoegen.

Pictogram Boog

Boog

Verbindingen

Pictogram Verbinding

Verbinding

Open de werkbalk Verbindingen, waarmee u verbindingen kunt toevoegen aan objecten in de huidige dia. Een verbinding is een lijn die objecten aan elkaar koppelt en die aan de objecten bevestigd blijft wanneer ze worden verplaatst. Als u een object met een verbinding kopieert, wordt de verbinding ook gekopieerd.

Basisvormen

Opent de werkbalk Basisvormen die u kunt gebruiken om afbeeldingen in uw document in te voegen.

Pictogram Basisvormen

Basisvormen

Symboolvormen

Opent de werkbalk Symboolvormen vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Blokpijlen

Opent de werkbalk Blokpijlen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Blokpijlen

Blokpijlen

Stroomdiagram

Opent de werkbalk Stroomdiagrammen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen

Toelichtingen

Opent de werkbalk Toelichtingen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Toelichtingen

Toelichtingen

Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Sterren

Sterren

3D-objecten

Opent de werkbalk 3D-objecten. De objecten zijn driedimensionaal, met diepte, verlichting en reflectie. Elk ingevoegd object vormt aanvankelijk een 3D-scène. U kunt op F3 drukken om de scène binnen te gaan. Voor deze 3D-objecten kunt u het dialoogvenster 3D-effecten openen om de eigenschappen te bewerken.

Pictogram 3D-objecten

3D-objecten

Help ons, alstublieft!