Werkbalk Tekening

De werkbalk Tekening bevat de belangrijkste tekenhulpmiddelen.

Selectie

Het selecteren van objecten in het huidige document toestaan.

Pictogram

Selectie

Rechthoek

Tekent een gevulde rechthoek op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een hoek van de rechthoek wilt plaatsen, en sleep om de gewenste grootte te verkrijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een vierkant te tekenen.

Pictogram

Rechthoek

Ellips

Tekent een gevulde ellips op de plaats waar u in het huidige document sleept. Klik waar u een ellips wilt tekenen, en sleep om de gewenste grootte te krijgen. Houd Shift ingedrukt terwijl u sleept om een cirkel te tekenen.

Pictogram

Ellips

Tekst

Tekent een tekstvak waar u klikt of waar u in het huidige document sleept. Klik ergens in het document, en typ of plak uw tekst.

Pictogram

Tekst

Boog

Met het pictogram Boog op de werkbalk Tekening wordt de werkbalk Lijnen geopend, waarmee u lijnen en vormen aan de huidige dia kunt toevoegen.

Pictogram

Boog

Verbindingen

Pictogram

Verbinding

Open de werkbalk Verbindingen, waarmee u verbindingen kunt toevoegen aan objecten in de huidige dia. Een verbinding is een lijn die objecten aan elkaar koppelt en die aan de objecten bevestigd blijft wanneer ze worden verplaatst. Als u een object met een verbinding kopieert, wordt de verbinding ook gekopieerd.

Lijnen en pijlen

Opent de werkbalk Pijlen om lijnen en pijlen in te voegen.

3D-objecten

Opent de werkbalk 3D-objecten. De objecten zijn driedimensionaal, met diepte, belichting, en reflectie. Elk ingevoegd object vormt initieel een 3D-scene. Druk op F3 om de scene te betreden. Voor deze 3D-objecten kunt u het dialoogvenster 3D-effecten openen om de eigenschappen te bewerken.

Pictogram

3D-objecten

Basisvormen

Opent de werkbalk Basisvormen die u kunt gebruiken om afbeeldingen in uw document in te voegen.

Pictogram Basisvormen

Basisvormen

Symboolvormen

Opent de werkbalk Symboolvormen vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Symboolvormen

Symboolvormen

Blokpijlen

Opent de werkbalk Blokpijlen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Blokpijlen

Blokpijlen

Stroomdiagram

Opent de werkbalk Stroomdiagrammen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen

Toelichtingen

Opent de werkbalk Toelichtingen van waaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Toelichtingen

Toelichtingen

Sterren en banieren

Opent de werkbalk Sterren en banieren vanwaaruit u afbeeldingen in uw document kunt invoegen.

Pictogram Sterren

Sterren

Punten

Hiermee kunt u punten op uw tekening bewerken.

Plakpunten

Hiermee kunt u plakpunten op uw tekening bewerken.

Naar boog

Converteert geselecteerde objecten naar Bézier-bogen.

Naar veelhoek

Converteert het geselecteerde object naar een veelhoek (een gesloten object met meer dan drie hoeken en rechte zijden). Het uiterlijk van het object blijft ongewijzigd. U kunt desgewenst met de rechtermuisknop klikken en Punten bewerken kiezen om de wijzigingen weer te geven.

Transformaties

Hiermee kunt u de vorm, richting of vulling van geselecteerde object(en) wijzigen.

Uitlijning

Wijzigt de uitlijning van geselecteerde objecten.

Pictogram

Uitlijning

Schikken

Hier kunt u de stapelvolgorde van een geselecteerd object wijzigen.

Pictogram

Schikken

Uit bestand

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Pictogram Afbeelding

Afbeelding

Invoegen

Pictogram

Invoegen

Besturingselementen

De werkbalk of het submenu Formulierbesturingselementen bevatten hulpmiddelen die u nodig heeft om een interactief formulier te maken.

Pictogram

Besturingselementen

Naar 3D

Schakelt de 3D-effecten in en uit voor de geselecteerde objecten.

Help ons, alstublieft!