Werkbalk Lijn en opvulstijl

De werkbalk Lijn en opvulstijl bevat alle noodzakelijke functies voor de huidige bewerkingsmodus.

Bepaalt of het paneel Opmaakprofielen getoond of verborgen wordt, waarin u opmaakprofielen kunt toewijzen en beheren.

Pictogram Opmaakprofielen

Opmaakprofielen

Lijn

Stelt de opmaakopties voor de geselecteerde lijn in.

Pictogram Lijn

Lijn

Pijlstijl

Opent de werkbalk Pijlpunten. Gebruik de symbolen om de stijl voor het einde van de geselecteerde lijn te definiëren.

Pictogram Regeleinde

Pijlstijl

Lijnstijl

Selecteer de lijnstijl die u wilt gebruiken.

Pictogram

Lijnstijl

Lijndikte

Selecteer de dikte van een lijn. U kunt een maateenheid toevoegen. Een lijndikte van 0 resulteert in een haarlijn met een dikte van één pixel in het uitvoermedium.

Pictogram

Lijndikte

Lijnkleur

Selecteer een kleur voor de lijn.

Pictogram

Lijnkleur

Gebied

Stelt de vuleigenschappen van het geselecteerde tekenobject in.

Pictogram Vlak

Vlak

Opvulstijl

Selecteer het type vulling dat u op het geselecteerde tekenobject wilt toepassen.

Pictogram

Opvulstijl

Schaduw

Schaduw

Voegt een schaduw aan het geselecteerde object toe. Als het object al een schaduw heeft, wordt de schaduw verwijderd. Als u op dit pictogram klikt wanneer er geen object is geselecteerd, wordt de schaduw toegevoegd aan het volgende object dat u tekent.

Pictogram Schaduw toevoegen

Schaduw

Help ons, alstublieft!