Beeld

Dit menu bevat opdrachten om de weergave op het scherm van het document te regelen, de gebruikersinterface te wijzigen en toegang te krijgen tot de panelen van de Zijbalk.

Normaal

Schakel over naar de normale weergave van de pagina.

Model

Schakel naar modelweergave

Gebruikersinterface

Opent een dialoogvenster voor het selecteren van de lay-out van de gebruikersinterface.

Werkbalken

Opent een submenu waarmee u werkbalken kunt tonen en verbergen. Een werkbalk bevat pictogrammen en opties waarmee u snel LibreOffice-opdrachten kunt oproepen.

Statusbalk

Toont of verbergt de Statusbalk aan de onderkant van het venster.

Weergeven of verbergen van het .

Linialen

Zet de linialen aan de bovenkant en linkerkant van het werkoppervlak aan of uit.

Raster en hulplijnen

Schakel de zichtbaarheid van rasterpunten en hulplijnen in om het verplaatsen van objecten en de precieze positie op de huidige pagina te vergemakkelijken.

Vanglijnen

Specificeert de weergave-opties voor vanglijnen.

Notities

Toon of verberg annotaties op de pagina.

Kleur/Grijswaarden

Met deze opdracht opent u een submenu waarin u kunt kiezen of u dia’s in kleur, met grijswaarden of in zwart-wit wilt weergeven.

Zijbalk

De Zijbalk is een verticale grafische gebruikersinterface die voornamelijk contextuele eigenschappen, opmaakprofielbeheer, documentnavigatie, mediagalerij en meer functies biedt.

Stijlen en opmaak

Opent het paneel Stijlen en opmaak van de Zijbalk, die een lijst van de beschikbare Afbeeldings- en Presentatie-opmaakprofielen geeft, om toe te passen en te bewerken.

Galerij

Opent het paneel Galerij van de Zijbalk, waar u afbeeldingen en audioclips kunt selecteren en in uw document kunt invoegen.

Navigator

Opent de Navigator, waar u snel naar andere dia's kunt gaan of u tussen open bestanden kunt schakelen.

Kleurenbalk

Toon of verberg de werkbalk Kleur.

Shift

Gebruik dit om de positie van de pagina in het venster te verschuiven. Indien ingeschakeld, verandert het uiterlijk van de muisaanwijzer. Klik op de pagina en sleep het naar de gewenste positie.

In- en uitzoomen

Opent het dialoogvenster Zoomen en indeling bekijken waarin u de zoomfactor kunt instellen om het huidige document weer te geven.

Help ons, alstublieft!