Menu's

Dit gedeelte bevat een beschrijving van alle LibreOffice Draw menu's, submenu's en hun dialoogvensters.

Notitiepictogram

Het venster met het document waaraan u wilt werken, moet worden geselecteerd om de menuopdrachten te kunnen gebruiken. Zo moet u ook een object in het document selecteren om de menuopdrachten die bij het object horen, te kunnen gebruiken.


Waarschuwingspictogram

De menu's zijn contextgevoelig. Dit betekent dat er menuopties beschikbaar zijn die relevant zijn voor het werk dat momenteel wordt uitgevoerd. Als de cursor zich in een tekst bevindt, zijn alle menuopties beschikbaar die nodig zijn om de tekst te bewerken. Als u afbeeldingen in een document hebt geselecteerd, ziet u alle menuopties die kunnen worden gebruikt om afbeeldingen te bewerken.


Bestand

Dit menu bevat algemene opdrachten voor het werken met Draw-documenten, zoals maken, openen, sluiten en afdrukken. Klik op Afsluiten om LibreOffice Draw af te sluiten.

Bewerken

De opdrachten in dit menu worden gebruikt om Draw-documenten te bewerken (bijvoorbeeld, kopiëren en plakken).

Beeld

Dit menu bevat opdrachten om de weergave op het scherm van het document te regelen, de gebruikersinterface te wijzigen en toegang te krijgen tot de panelen van de Zijbalk.

Invoegen

Via dit menu kunt u elementen in Draw-documenten invoegen, zoals afbeeldingen en hulplijnen.

Opmaak

Bevat opdrachten voor het opmaken van de lay-out en de inhoud van uw document.

Pagina

Dit menu voorziet in het beheer van de tekenpagina en de navigatie commando's.

Vorm

Dit menu voorziet in het beheer van vormobjecten.

Extra

Dit menu biedt hulpmiddelen voor LibreOffice Draw evenals toegang tot taal- en systeeminstellingen.

Venster

Bevat opdrachten voor het manipuleren en weergeven van documentvensters.

Help

Via het Help-menu kunt u het Help-systeem voor LibreOffice starten en bedienen.

Help ons, alstublieft!