Lagen invoegen

Tekeningen in LibreOffice Draw ondersteunen lagen.

Dialoogvenster Laag invoegen

  1. Klik met rechts op het laagtabgebied onderaan.

  2. Kies Laag invoegen.

  3. Typ een naam in voor de laag in het vak Naam.

  4. Stel in het gebied Eigenschappen de opties voor de laag in.

  5. Klik op OK. De nieuwe laag wordt automatisch de actieve laag.

Als u de eigenschappen van een laag wilt wijzigen, klikt u op de naamtab van de laag en kiest u Opmaak - Laag.

note

U kunt de naam van een in LibreOffice Draw vooraf gedefinieerde naam niet wijzigen of verwijderen .


Help ons, alstublieft!