Sectoren en segmenten tekenen

De zwevende werkbalk Cirkels en ellipsen bevat verschillende pictogrammen voor het tekenen van sectoren en segmenten. U kunt ook segmenten en sectoren van cirkels en ellipsen tekenen.

Het tekenen van sectoren van een ellips of cirkel bestaat uit meerdere stappen, het proces verloopt echter intuïtief:

 1. Open de zwevende werkbalk Cirkels en ellipsen en klik op het pictogram Cirkelsector of Ellipssector Pictogram. De muisaanwijzer verandert in een kruisdraadsymbool vergezeld van een klein sectorsymbool.

 2. Plaats de muis op de rand van de cirkel die u open wilt slepen en sleep dan om de cirkel te maken.

  Tippictogram

  Houdt de -toets ingedrukt tijdens het slepen om een cirkel te maken door te slepen vanuit het midden.


 3. Laat de muisknop los als de cirkel de gewenste grootte heeft. Nu zult u zien dat een straal die de muisbeweging volgt, in de cirkel wordt getekend.

 4. Plaats de straal bij het punt waar u de eerste grens van de sector wilt tekenen en klik één keer.

  Notitiepictogram

  Aangezien de straal die de muisaanwijzer volgt, is gebonden aan de cirkel-grenzen, kunt u op elke plaats in het document klikken.


 5. Plaats de muisaanwijzer waar u de tweede grens van de sector wilt hebben en klik. De volledige sector wordt weergegeven.

Wilt u een segment van een cirkel of ellips tekenen, volg dan de stappen voor het tekenen van een sector die op een cirkel gebaseerd is.

Wilt u een boog tekenen die op een ellips gebaseerd is, dan kiest u een van de boogpictogrammen en volgt u dezelfde stappen als voor het maken van een sector die op een cirkel gebaseerd is.

Help ons, alstublieft!