Vormovergang van twee objecten

Bij vormovergang worden vormen gemaakt die in gelijke stappen overgaan tussen de vormen van de twee tekenobjecten.

Notitiepictogram

De opdracht voor vormovergang is alleen beschikbaar in LibreOffice Draw. U kunt van vorm veranderende objecten echter naar LibreOffice Impress kopiëren en plakken.


Zo kunt u vormovergang op twee objecten toepassen:

  1. Houd Shift ingedrukt en klik op elk object.

  2. Kies Vorm - Vormovergang.

  3. Voer in het vak Stapgrootte een waarde in om het aantal objecten tussen het begin en het einde van de vormovergang op te geven.

  4. Klik op OK.

Een groep met twee oorspronkelijke objecten en het opgegeven aantal (stappen) van vorm veranderende objecten wordt weergegeven.

Illustratie voor het vervagen

U kunt de individuele objecten van een groep bewerken door de groep te selecteren en te drukken op F3. Druk op +F3 om de bewerkingsmodus van de groep te verlaten.

Help ons, alstublieft!