Objecten schikken, uitlijnen en verdelen

Objecten schikken

Elk object dat u in uw document plaatst, wordt achtereenvolgens op het voorafgaande object gestapeld. Ga als volgt te werk om de stapelingsvolgorde te herschikken.

 1. Klik op het object waarvan u de positie wilt wijzigen.

 2. Kies Vorm - Schikken om het contextmenu op te roepen en kies een van de opties voor schikken:

  Vooraan plaatst het object boven op alle andere objecten

  Naar voren zet het object één plaats vooruit in de stapel objecten

  Naar achteren zet het object één plaats terug in de stapel objecten

  Achteraan zet het object achter alle andere objecten

  Achter het object plaatst het object achter een ander door u geselecteerd object

Een object achter een ander object schikken

 1. Klik op het object waarvan u de positie wilt wijzigen.

 2. Kies Vorm - Schikken om het contextmenu te openen en kies Achter het object. De muisaanwijzer verandert in een handje.

 3. Klik op het object waarachter u het geselecteerde object wilt plaatsen.

De stapelvolgorde van twee objecten omkeren

 1. Shift-klik op beide objecten om ze te selecteren.

 2. Kies Wijzigen - Schikken om het contextmenu te openen en kies Verwisselen.

Objecten uitlijnen

Met de functie Uitlijning kunt u objecten relatief aan elkaar of relatief aan de pagina uitlijnen.

 1. Selecteer een object om het op de pagina uit te lijnen, of selecteer meerdere objecten om ze relatief aan elkaar uit te lijnen.

 2. Kies Vorm - Objecten uitlijnen en selecteer één van de uitlijningsopties.

Objecten verdelen

Als u drie of meer objecten in Draw selecteert, kunt u ook de opdracht Selectie verdelen gebruiken om de verticale en horizontale afstand gelijkmatig over de objecten te verdelen.

 1. Selecteer drie of meer objecten voor verdeling.

 2. Kies Vorm - Verdeling.

 3. Selecteer de optie voor horizontale en verticale verdeling en klik op OK.

Geselecteerde objecten worden gelijkmatig over de horizontale of verticale as verdeeld. De twee buitenste objecten worden als referentiepunten gebruikt en worden niet verplaatst wanneer de opdracht Verdeling toegepast wordt.

Help ons, alstublieft!