Sneltoetsen voor tekeningen

Dit is een lijst met sneltoetsen specifiek voor tekendocumenten.

U kunt ook de algemene sneltoetsen voor LibreOffice gebruiken.

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


Functietoetsen voor tekeningen

Sneltoetsen

Effect

F2

Tekst toevoegen of bewerken.

F3

Opent een groep zodat individuele objecten bewerkt kunnen worden.

+F3

Groep-editor sluiten.

Shift+F3

Opent het dialoogvenster Dupliceren.

F4

Opent het dialoogvenster Positie en grootte.

F5

Opent de Navigator.

F7

Hiermee controleert u de spelling.

+F7

Opent de Thesaurus.

F8

Punten bewerken aan/uit.

+Shift+F8

Past zich aan frame aan.

Opent het dialoogvenster Stijlen en opmaak.


Sneltoetsen voor tekeningen

Sneltoetsen

Effect

Plustoets (+)

Zoomt in.

Mintoets (-)

Zoomt uit.

Vermenigvuldigingstoets (×) (numeriek toetsenblok)

Hiermee zoomt u om de hele pagina op het scherm te laten passen.

Delingstoets (÷) (numeriek toetsenblok)

Zoomt in op de huidige selectie.

+Shift+G

Groepeert de geselecteerde objecten.

Shift++A

Heft de groepering van de geselecteerde groep op.

+Shift+K

Combineert de geselecteerde objecten.

+Shift+K

Verbreekt de samenvoeging van de geselecteerde objecten.

+Shift+ +

Vooraan.

+ +

Naar voren.

+ -

Naar achteren.

+Shift+ -

Achteraan.


Sneltoetsen specifiek voor tekeningen

Sneltoetsen

Effect

Pagina naar boven

Wissel naar vorige pagina

Pagina naar beneden

Wissel naar volgende pagina

+Page Up

Wissel naar vorige laag

+Page Down

Wissel naar volgende laag

Pijltoets

Verplaatst het geselecteerde object in de richting van de pijl.

+pijltoets

Verplaatst de paginaweergave in de richting van de pijl.

-klik tijdens het slepen van een object. Opmerking: U moet eerst de optie Kopie bij verplaatsen inschakelen via - LibreOffice Draw - Algemeen is ingeschakeld (is standaard ingeschakeld).

Maakt een kopie van het gesleepte object wanneer u de muisknop loslaat.

+Enter met toetsenbordfocus (F6) op een pictogram van een tekenobject op de werkbalk Werktuigen

Voegt een tekenobject van standaardgrootte in het midden van de huidige weergave in.

Shift+F10

Opent het contextmenu voor het geselecteerde object.

F2

Hiermee gaat u naar tekstmodus.

Enter

Hiermee gaat u naar tekstmodus als er een tekstobject geselecteerd is.

+Enter

Hiermee gaat u naar tekstmodus als er een tekstobject geselecteerd is. Als er geen tekstobjecten zijn of als u alle tekstobjecten op de pagina hebt doorgebladerd, wordt er een nieuwe pagina ingevoegd.

Druk op de toets en sleep met de muis vanuit het midden van het object naar de buitenrand om het object te tekenen of de grootte ervan aan te passen.

+ klik op een object

Hiermee selecteert u het object achter het huidig geselecteerde object.

+Shift+klik op een object

Selecteert het object vóór het huidig geselecteerde object.

Shift-toets tijdens selectie van een object

Hiermee kunt u objecten aan de selectie toevoegen of eruit verwijderen.

Shift+ slepen tijdens het verplaatsen van een object

De beweging van het geselecteerde object wordt met veelvouden van 45 graden beperkt.

Shift+slepen tijdens maken of grootte wijzigen van object

Beperkt de grootte om de verhoudingen van het object te behouden.

Tab

Hiermee kunt u door de objecten op de pagina bladeren in de volgorde waarin ze gemaakt zijn.

Shift+Tab

Hiermee kunt u door de objecten op de pagina bladeren in omgekeerde volgorde van de volgorde waarin ze gemaakt zijn.

Esc

Sluit de huidige modus af.


Sneltoetsen voor LibreOffice Impress

Dit is een lijst met sneltoetsen voor LibreOffice Impress.

U kunt ook de algemene sneltoetsen in LibreOffice gebruiken.

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


Navigeren met het toetsenbord in Diasorteerder en Diavenster

Sneltoetsen

Effect

Home/End

Stelt de focus in op de eerste/laatste dia.

Links/rechts pijltoetsen of pagina omhoog/omlaag

Stelt de focus in op de volgende/vorige dia.

+Shift+PageDown

Verplaats geselecteerde dia's één positie omlaag in de lijst Diasorteerder. Als u meerdere dia's selecteert, worden deze samen met de laatst geselecteerde dia in de lijst verplaatst.

+Shift+PageUp

Verplaats geselecteerde dia's één positie omhoog. Als u meerdere dia's selecteert, worden deze samen met de eerste geselecteerde dia in de lijst verplaatst.

+Shift+End

Verplaats geselecteerde dia's naar het einde van de lijst Diasorteerder.

+Shift+Home

Verplaats geselecteerde dia's naar het begin van de lijst Diasorteerder.

Enter

Schakel over naar de normale modus met de actieve dia in de Diasorteerder. Voeg een nieuwe dia toe in het Diavenster.


Help ons, alstublieft!