Tekstvak consolideren

Voeg twee of meer geselecteerde tekstvakken samen tot één tekstvak.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Vorm - Tekst consolideren wanneer twee of meer tekstvakken zijn geselecteerd.

In het contextmenu:

Kies Tekst consolideren wanneer twee of meer tekstvakken zijn geselecteerd.


Bij consolidatie van tekstvakken worden verschillende tekstvakken samengevoegd tot één tekstvak, waardoor tekst opnieuw kan worden geplaatst in het resulterende vak.

tip

De opdracht Tekst consolideren is vooral handig voor het bewerken van PDF-documenten met LibreOffice Draw.


De functie inspecteert de tekstfragmenten om te zien of ze eindigen met interpunctie aan het einde van de zin. Als dit niet het geval is, wordt de inhoud van het volgende tekstvak eraan toegevoegd in plaats van dat er een nieuwe alinea wordt gestart. U moet de alinea-indeling handmatig corrigeren en na de consolidatie de alinea-eigenschappen instellen.

Opmerkingen

Help ons, alstublieft!