Werkbalken

In een databasebestandsvenster ziet u de volgende werkbalken.

Tabel

Database-object openen

Opent de geselecteerde tabel zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent de geselecteerde tabel zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tabel.

Naam wijzigen

Hernoemt de geselecteerde tabel.

Query

Database-object openen

Opent de geselecteerde query zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent de geselecteerde query zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde query.

Naam wijzigen

Hernoemt de geselecteerde query.

Formulier

Database-object openen

Opent het geselecteerde formulier zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent het geselecteerde formulier zodat u de lay-out kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde formulier.

Naam wijzigen

Hernoemt het geselecteerde formulier.

Rapport

Database-object openen

Opent het geselecteerde rapport zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Opent het geselecteerde rapport zodat u de lay-out kunt wijzigen.

Verwijderen

Verwijdert het geselecteerde rapport.

Naam wijzigen

Hernoemt het geselecteerde rapport.

Help ons, alstublieft!