Werkbalk Databasetabel

Document openen

Pictogram Document openen

Opent een LibreOffice-document.

Document opslaan

Pictogram Databasebestand opslaan

Slaat het huidige databasebestand op.

Kopiëren

Pictogram Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Pictogram Plakken

Voegt de inhoud van het klembord in op de plaats van de cursor en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Oplopend sorteren

Pictogram Sorteer oplopend

Sorteert de vermeldingen in de detailweergave in oplopende volgorde.

Aflopend sorteren

Pictogram Aflopend sorteren

Sorteert de items in de detailweergave in aflopende volgorde.

Nieuw databaseformulier

Pictogram Nieuw databaseformulier

Maakt een nieuw databaseformulier (standaard). Gebruik de keuzelijst om direct een nieuw databaseobject te maken.

Nieuw tabelontwerp

Pictogram Nieuw tabelontwerp

Maakt een nieuwe databasetabel

Databasetabel openen

Pictogram Databasetabel openen

Opent de geselecteerde tabel zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Pictogram Tabel bewerken

Opent de geselecteerde tabel zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Pictogram Tabel verwijderen

Verwijdert de geselecteerde tabel.

Naam wijzigen

Pictogram Tabelnaam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde tabel.

Help ons, alstublieft!