Werkbalk Databasequery

Document openen

Pictogram Document openen

Opent een LibreOffice-document.

Document opslaan

Pictogram Databasebestand opslaan

Slaat het huidige databasebestand op.

Kopiëren

Pictogram Kopiëren

Kopieert de selectie naar het klembord.

Plakken

Pictogram Plakken

Voegt de inhoud van het klembord in op de plaats van de cursor en vervangt alle geselecteerde tekst of objecten.

Oplopend sorteren

Pictogram Sorteer oplopend

Sorteert de vermeldingen in de detailweergave in oplopende volgorde.

Aflopend sorteren

Pictogram Aflopend sorteren

Sorteert de items in de detailweergave in aflopende volgorde.

Nieuw databaseformulier

Pictogram Nieuw databaseformulier

Maakt een nieuw databaseformulier (standaard). Gebruik de keuzelijst om direct een nieuw databaseobject te maken.

Nieuwe databasequery

Pictogram Nieuwe databasequery

Maakt een nieuwe databasequery

Nieuwe databasequery (SQL View)

Picogram Nieuwe databasequery (SQL View)

Opent het SQL-venster om een query in SQL-taal te bewerken.

Databasequery openen

Pictogram Query-object openen

Opent de geselecteerde query zodat u records kunt invoeren, bewerken of verwijderen.

Bewerken

Pictogram Query bewerken

Opent de geselecteerde query zodat u de structuur kunt wijzigen.

Verwijderen

Pictogram Query verwijderen

Verwijdert de geselecteerde query.

Naam wijzigen

Pictogram Querynaam wijzigen

Wijzigt de naam van de geselecteerde query.

Help ons, alstublieft!