Assistent Tabel - Type en opmaak instellen

Specificeert de veldinformatie voor uw geselecteerde velden.

Geselecteerde velden

Selecteer een veld om de veldinformatie te bewerken.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

...

Verwijder het geselecteerde veld uit de keuzelijst.

+

Voeg een nieuw gegevensveld toe aan de keuzelijst.

Veldinformatie

Veldnaam

Toont de naam van het geselecteerde gegevensveld. Als je wilt, kunt u een nieuwe naam invoeren.

Veldtype

Selecteer een veldtype.

AutoWaarde

Indien ingesteld op Ja, worden de waarden voor dit gegevensveld gegenereerd door de database-engine.

Invoer vereist

Indien ingesteld op Ja, mag dit veld niet leeg zijn.

Lengte

Specificeert het aantal tekens voor het gegevensveld.

Aantal decimalen

Specificeert het aantal decimalen voor het gegevensveld. Deze optie is alleen beschikbaar voor numerieke of decimale gegevensvelden.

Standaardwaarde

Specificeert de standaardwaarde voor een Ja/Nee-veld.

Instructie voor automatisch verhogen

Voer de specificatie van de SQL-opdracht in die de gegevensbron instrueert om een gespecificeerd Integer-gegevensveld automatisch te verhogen. De volgende MySQL-instructie gebruikte bijvoorbeeld de AUTO_INCREMENT-instructie om het veld "id" te vergroten telkens wanneer de instructie een gegevensveld aanmaakt:

CREATE TABLE "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Voor dit voorbeeld moet u AUTO_INCREMENT invoeren in het vak Auto-increment.

Assistent Tabel - Primaire sleutel instellen

Help ons, alstublieft!