Assistent Tabel - Velden selecteren

Selecteer velden uit de meegeleverde voorbeeldtabellen als startpunt om uw eigen tabel te maken.

Zakelijk

Selecteer de bedrijfscategorie om alleen zakelijke voorbeeldtabellen te zien.

Persoonlijk

Selecteer de categorie Persoonlijk om alleen persoonlijke voorbeeldtabellen te zien.

Voorbeeldtabellen

Selecteer een van de voorbeeldtabellen. Selecteer vervolgens velden uit die tabel in de linker keuzelijst. Herhaal deze stap totdat u alle velden hebt geselecteerd die u nodig heeft.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

>>

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<<

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Geselecteerde velden

Toont alle velden die in de nieuwe tabel zullen worden opgenomen.

Assistent Tabel - Type en opmaak instellen

Help ons, alstublieft!