Assistent Tabel

De Assistent Tabel helpt u bij het maken van een databasetabel.

Assistent Tabel - Velden selecteren

Selecteer velden uit de meegeleverde voorbeeldtabellen als startpunt om uw eigen tabel te maken.

Assistent Tabel - Type en opmaak instellen

Specificeert de veldinformatie voor uw geselecteerde velden.

Assistent Tabel - Primaire sleutel instellen

Specificeert een veld in de tabel dat als primaire sleutel moet worden gebruikt.

Assistent Tabel - Tabel maken

Voer een naam in voor de tabel en geef aan of u de tabel wilt wijzigen nadat de assistent is voltooid.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Assistent Tabel - Velden selecteren

Help ons, alstublieft!