Sorteren en groeperen

In het dialoogvenster Sorteren en groeperen van Rapportontwerper kunt u de velden definiëren die in uw rapport moeten worden gesorteerd, en de velden die bij elkaar moeten worden gehouden om een groep te vormen. Als u uw rapport groepeert op een bepaald veld, worden alle records met dezelfde waarde van dat veld bij elkaar gehouden in één groep.

Het vak Groepen toont de velden in een volgorde van boven naar beneden. U kunt elk veld selecteren en vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag klikken om dit veld omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.

Het sorteren en groeperen wordt toegepast in de volgorde van de lijst van boven naar beneden.

Standaard wordt op elke gewijzigde waarde van een record uit het geselecteerde veld een nieuwe groep aangemaakt. U kunt deze eigenschap wijzigen afhankelijk van het type veld:

  1. Voor velden van het type Tekst kunt u Voorvoegseltekens selecteren en een aantal n tekens invoeren in het onderstaande tekstvak. De records die in de eerste n tekens identiek zijn, worden gegroepeerd.

  2. Voor velden van het type Datum/Tijd kunt u de records groeperen op hetzelfde jaar, kwartaal, maand, week, dag, uur of minuut. U kunt bovendien een interval voor weken en uren specificeren: 2 weken groepeert gegevens in tweewekelijkse groepen, 12 uren groepeert gegevens in halve dag groepen.

  3. Voor velden van het type AutoNummering, Valuta of Getal geeft u een interval op.

Wanneer u opgeeft om enkele records op dezelfde pagina bij elkaar te houden, hebt u drie keuzes:

  1. Nee - er wordt geen rekening gehouden met paginagrenzen.

  2. Hele groep - drukt de groepskoptekst, detailsectie en groepsvoettekst op dezelfde pagina af.

  3. Met eerste detail - drukt de groepskoptekst alleen op een pagina af als het eerste detailrecord ook op dezelfde pagina kan worden afgedrukt.

Help ons, alstublieft!