Eigenschappen

Het venster Eigenschappen van de Rapportontwerper toont altijd de eigenschappen van het momenteel geselecteerde object in de weergave Rapportontwerper.

tip

Druk op Shift-F1 en wijs met de muisaanwijzer naar een invoervak om een helptekst voor dit invoervak te zien.


Bij de eerste start van de Rapportontwerper toont het venster Eigenschappen het tabblad Gegevens voor het hele rapport.

Selecteer een tabel in de inhoudslijst en druk vervolgens op Tab of klik buiten het invoervak om het invoervak te verlaten.

Het venster Velden toevoegen aan rapport wordt automatisch weergegeven wanneer u een tabel hebt geselecteerd in het vak Inhoud en verlaat die doos. U kunt ook op het pictogram Veld toevoegen op de werkbalk klikken of Beeld - Veld toevoegen kiezen.

Het tabblad Algemeen kan worden gebruikt om onder andere de naam van het rapport te wijzigen en de gebieden Paginakoptekst of Paginavoettekst uit te schakelen.

tip

Als u het tabblad Gegevens of Algemeen voor het hele rapport wilt weergeven, kiest u Bewerken - Alles selecteren - Rapporteren selecteren.


Als u op het gebied Paginakoptekst of Paginavoettekst klikt zonder een object te selecteren, ziet u het tabblad Algemeen voor dat gebied.

U kunt enkele visuele eigenschappen voor het gebied bewerken.

Als de voorwaardelijke afdrukuitdrukking WAAR is, wordt het geselecteerde object afgedrukt.

Als u op het gebied Detail klikt zonder een object te selecteren, ziet u het tabblad Algemeen voor dat gebied.

U kunt enkele eigenschappen specificeren om de manier waarop de records worden afgedrukt te verfijnen.

Voeg enkele gegevensvelden in het detailgebied in of voeg andere controlevelden in een willekeurig gebied in. Wanneer u een ingevoegd veld selecteert, kunt u de eigenschappen instellen in het venster Eigenschappen.

Voor een labelveld kunt u de weergegeven tekst in het invoervak Label wijzigen.

Voor een afbeelding kunt u aangeven of u de afbeelding wilt invoegen als een koppeling naar een bestand of alleen als een ingesloten object in het basisbestand. De optie Insluiten vergroot de grootte van het basisbestand, terwijl de optie Koppelen niet zo makkelijk overdraagbaar is naar andere computers.

Op het tabblad Algemeen van een gegevensveld kunt u onder andere de Opmaakeigenschappen instellen.

Op het tabblad Gegevens kunt u de te tonen gegevensinhoud wijzigen.

Help ons, alstublieft!